Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

E7-TEST 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Thiệu
Ngày gửi: 23h:39' 30-03-2017
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS SƠN HẠ
HỌ TÊN GV RA ĐỀ

Trần Ngọc Thiệu
KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP: 7
THỜI GIAN: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Tuần 13, Tiết 38 – Ngày 30 Tháng 10 Năm 2016


CHỮ KÝ NGƯỜI RA ĐỀ KT

KÝ XÁC NHẬN CỦA TTCM

A/ MA TRẬN:

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tổng
Thấp
CaoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN

TL


Part A
Listening
Section 1.
Listen and draw time on the following clocks.

3
1,5
3
1,5
15%


Section 2.
Listen to the activities of students.


4
1

4
1
10%


Part B
Use of English
Section 1.
Choose and circle the best word or phrase.
- good at;
- What about + Ving?
- Let’s + Vinf;
- Present Continuous;
- Would you like to + Vinf;
- should + Vinf.
6
1,5

6
1,5
15%Section 2.
Look at the pictures and name of the subjects.


4
1


4
1
10%


Part C
Reading
Section 1.
Read the passage carefully then do the task below.


4
1
2
0,5
4
1
10%
2
0,5
5%


Section 2.
Match the questions in column A with the answers in column B.


4
1

 4
1
10%


Part D
Writing
Section 1.
Supply the correct
form or tense of the verb in
brackets.
- Present Simple;
- Present Continuous.
- Let’s + Vinf;
- can + Vinf.


3
1,53
1,5
15%


Section 2.
Answer about your
activities after school
and at recess.2
1

2
1
10%

- Sentences: 32
- Points: 10
- Rate: 100%
9
3
30%
16
4
40%
7
3
30%
22
5,5

10
4,5

B/ ĐỀ:
A. LISTENING. (2,5ms).
I. Listen and draw time on the following clocks. (1,5ms)
1. 2. 3.


II. Listen and match each name in column A with one activity in column B. (1m)
A
B

1.Mai
a.go to the .

2.Nam
b.go to the school cafeteria.

3.Ba
c.watch a movie.

4.Lan
d.rehearse a play.

5.Kien1- ………. 2- ………. 3- ………. 4- ……….
PART B. USE OF ENGLISH. (2,5ms)
Choose and circle the best word or phrase. (1,5ms)
1. Lan is good ……………..English.
A. in B. at C. with D. on
2. What about …………….to the movies?
A. to go B. goes C. going D.to going
3. Let’s …………….. the guitar.
A. to play B. play C. playing D. plays
4. They ……………….some snack at the moment.
A. have B. to have C. having D. are having
5. Would you like …………………to my house for dinner?
A. come B. coming C. to come D. comes
6. You should ………………hard.
A. studying B. study C. to study D. studies

II. Look at the pictures and name of the subjects. (1m)
   

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓