Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

english tests

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Trung
Ngày gửi: 11h:58' 29-03-2015
Dung lượng: 87.4 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
Ma trận tham khảo đề thi HK 2
Tiếng Anh 12

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


I. Phonetics
Số câu: 5
Số điểm: 1,25 đ
Tỉ lệ %:1. Pronunciation

- 2 vowel sound
- 1 consonant sound
Số câu:
Số điểm:

3
0,75 đ
2. Stress
- 1: 2 syllable word
- 1: 3 syllable word

Số câu:
Số điểm:
2
0,5 đ

II. Vocabulary & Grammar
Số câu:20
Số điểm 5,0 đ
Tỉ lệ %


1. Vocabulary
Words related to Deserts, Books, Endangered Species

Understand Conservation Measures (in real life)Số câu:
Số điểm:
3
0,75đ

1
0,25đ
1
0,25đ


2. Multiple – Choice Completion
Remmember the uses (so, but, however. modal verbs in active, passve)
Comparion with other conjuntions (although, despite, inspite of, )
- Make questions and answers (communicative contexts)Số câu:
Số điểm:
3
0,75đ
2
0,75đ
3
0,5đ
2
0,5đ


3 Closed test


- Tense revision: The present perfect tense, the past perfect tense. - The infinitive & gerund.- Conditional sentences. - Relative clauses


Số câu:
Số điểm:


3
0,5đ
2
0,5đ


III. Reading
Paraphrase
(Endanger species)
Synthesis
(Endanger species)
Inference
(Endanger species)
Số câu: 5
Số điểm 1,25đ
Tỉ lệ %

Số câu:
Số điểm:
1
0,25đ
2
0,5đ
1
0,25đ
1
0,25đ


IV. Writing
Số câu: 10
Số điểm 2,5đ
Tỉ lệ %


1. Error Identification
Identify logical order, word form
Make uses of modal verb in passive
- Conjunction Revision
- Modal verb RevisionSố câu:
Số điểm:
2
0,5đ
1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ


2. Paragraph Outline


Số câu:
Số điểm:
2
0,5đ
1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ


Tổng
13
3,25đ
Tỉ lệ %

9
2,25đ
Tỉ lệ %

18
5,5đ
Tỉ lệ%:

Số câu: 40
Số điểm: 10
Tỉ lệ %
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓