Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Este theo cấu trúc đề minh họa 2020 (vận dụng cao)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trọng Hiếu
Ngày gửi: 00h:33' 07-04-2020
Dung lượng: 58.9 KB
Số lượt tải: 477
Số lượt thích: 0 người
Câu1:HỗnhợpEchứahaiestethuần,mạchhởđềuhaichức.Đunnóng15,94gamEvớidungdịchNaOH(lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng), thu được hỗn hợp F chứa hai ancol và hỗn hợp rắn G có khối lượng 19,68 gam(trongđócó2muốicủahaiaxitcacboxylic).ĐốtcháyhoàntoànFcầndùng5,936lít(đktc)khíoxithuđược 8,8 gam CO2. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ hơn trong Glà?
A. 66,86% B. 65,45% C. 68,29% D. 66,68%
Câu 2. Hỗn hợp X chứa ba este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; trong mỗi phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần dùng 1,37 mol O2, thu được 1,19 mol CO2. Nếu thủy phân 0,3 mol X trên trong dung dịch NaOH (dư), thu được hỗn hợpYchứa2ancolcócùngsốnguyêntửcacbonvàhỗnhợp Zchứa2 muối.TỉkhốicủaYsovớiHebằng73/6. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong Xlà.
A. 10,87% B. 20,65% C. 18,12% D. 12,39%
Câu 3. Hỗn hợp X chứa ba este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; trong mỗi phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,775molO2thuđượcCO2và0,63molH2O.NếuthủyphânmgamXtrêntrongdungdịchNaOH(dư),thuđược hỗn hợp Y chứa 2 ancol no có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 0,22 mol hai muối. Mặt khác, đốt cháyhoàntoànYthuđược0,4molCO2và0,6 molH2O.Phầntrămkhốilượngcủaestecóphântửkhốilớnnhất trongX?
A. 17,5% B. 21,4% C. 19,8% D. 27,9%
Câu 4: Hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở là este X (C6H6O4) có cấu tạo đối xứng, este Y (CnH2n-2O4) và este Z (CmH2m-6O6) đều thuần chức. Đốt cháy hoàn toàn 17,94 gam E (số mol X gấp 3 lần số mol Z) trong oxi vừa đủ, thuđược29,92gamCO2.Thủyphân17,94gamEcầndùng140mldungdịchNaOH2M,sauphảnứngthuđược dung dịch F chứa 2 muối và 8,78 gam hỗn hợp T chứa các ancol no. Cô cạn F rồi nung trong vôi tôi xút dư được 4,928 lít hỗn hợp 2 khí (đktc) nặng 1,88 gam. Phần trăm khối lượng của Z trong Elà?
A. 19,62% B. 34,115 C. 17,43% D. 26,88%
Câu 5: Cho m gam hỗn hợp E gồm este hai chức Y mạch hở và este đơn chức X tác dụng vừa đủ với dungdịch NaOH, thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,08 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; tổng số mol CO2và H2O bằng 1,36 mol. Cho ancol T tác dụng với Na (dư), thoátra1,792lítkhí(đktc).BiếtđểđốtcháyhếtmgamEcầnvừađủ1,4molO2.PhầntrămkhốilượngcủaYcó giá trị gần nhấtvới
A. 66% B. 65% C. 71% D. 62%
Câu 6: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E thu được 0,43 mol khí CO2và 0,32 mol hơi H2O. Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E bằng lượng NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thu được 55,2 gam muối khan và phần hơi có chứa chất hữu cơ Z. Biết tỉ khối của Z so với He là 8. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với:
A. 48,0 % B. 46,5% C. 43,5% D. 41,5%
Câu 7: Hỗn hợp X chứa 1 ancol, đơn chức A, axit hai chức B và este 2 chức C đều no, mạch hở và có tỉ lệ mol tương ứng 3:2:3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng 7,28 lít O2(đktc). Mặt khác đun nóng m gam hỗnhợpXtrong130mldungdịchNaOH1MthuđượcdungdịchYvàhỗnhợp2ancollàđồngđẳngkếtiếp.Cô cạn dung dịch Y sau đó nung với CaO thu được duy nhất một hydrocacbon đơn giản nhất có khối lượng 0,24 gam. Các phản ứng đạt hiệu suất 100%, số mol hydrocacbon nhỏ hơn số mol muối trong Y. Giá trị của m gần nhất với:
A. 7,0 gam B. 7,5 gam C. 7,8 gam D. 8,5 gam
Câu 8: X là hỗn hợp chứa một axit đơn chức, một ancol hai chức và một este hai chức (đều no, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn
 
Gửi ý kiến