Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

FAMILY AND FRIENDS 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hồng Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:00' 11-12-2017
Dung lượng: 13.4 MB
Số lượt tải: 1166
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Chí Hiếu)
School:………………………………..
Name:……………………………….
Class: 3………
FINAL TERM EXAMINATION
FAMILY AND FRIENDS 3
School year: 2015 - 2016
Time allowed: 40 minutes


Marks
Listening
Reading and writing
Speaking


Q. 1
Q. 2
Q. 3
Q. 4
Q. 5
Q. 6
Q. 7
Q. 8
Q. 9
Q.10PART I. LISTENING ( 20 minutes)
Question 1. Listen and number (1pt)


 

 


 A 
 B 
 C 
 D Question 2. Listen and colour (1pt)

Question 3. Listen and draw the lines (1pt)


1.
A
 


2.B
 


3.C
 


4.D
 

Question 4. Listen and tick ()(1pt)
Question 5. Listen and complete (1pt)
I’ve got purple (1)....................... Let’s see what’s inside. Ah, I’ve got an apple. Mm, that’s good. I’ve got some (2).................. I’ve got eight grapes. Look inside! I’ve got an orange, I’ve got a (3) ......................, and I’ve got a pear. I haven’t got a (4)................. today.
PART II. READING AND WRITING (20 minutes)
Question 6 : Look and read. Put a tick (√ ) or a cross ( X ) ( 1 pt)


0. This is a rabbit. √1. My favourite toy is a car. X2. He’s a policeman.3. Where are mum and dad?
(They are in the living room.4. These are his shoes.5. This is my dress.


Question 7 : Read and check True ( T ) or False ( F ) ( 1 pt)

Question 8. Look at the pictures. Look at the words. Write the sentences. (1pt)

0 . house. / This / my / is

………….This is my house………………

these / trousers ? / Are / her

……………………………………………..

2. sister’s / This / my / is / bike.

……………………………………………..

3. a / This / chick. / is / little

………………………………………………

4. I’ve / sandwiches / got / today. / two

……………………………………………….
Question 9 : Look and read. Choose the words to fill in the blanks ( 1 pt)

family kitchen balcony living room bedroomHello, my name’s Peter. This is a photo of my ( 0 ) family .


We are in the ( 1 ) __________________ . Here is the dining room.


It’s big. Next door is the ( 2 ) ________________. It’s white andyellow. This is my ( 3 ) ______________. Next door is my sister’sbedroom. And this is the ( 4 ) __________________. Look , youcan see my favourite tree.


ANSWER KEYS: GRADE 3
FINAL TERM EXAMINATION

PART I. LISTENING: (20 minutes)
Question 1. Listen and number (1pt)
1. C 2. D 3. A 4. B
Question 2. Listen and colour (1pt)
1. yellow 2. green 3.blue 4. red
Question 3. Listen and draw the lines (1pt)
1. B 2. C 3. D 4. A
Question 4. Listen and tick (1pt)
1. B 2. B 3. A 4. A
Question 5. Listen and complete (1pt)
1. lunch box 2. grapes 3. sandwich 4. biscuit

PART II. READING AND WRITING (20 minutes
 
Gửi ý kiến