Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

family and friends 3 HK1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Lê Hồng Nhung
Ngày gửi: 16h:24' 11-12-2020
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 976
Số lượt thích: 0 người
Test 1

Name: ………………………………………………………...

PART A: READING ( ĐỌC)
I. Read and circle the correct answer. ( Đọc và khoanh tròn đáp án đúng) (2 points)
1. He is a . A. pilot B. farmer
2. My mom is a . A. doctor B. police officer
3. He’s a . A. nurse B. farmer
4. It is a A. pencil case B. school bag

II. Number the picture. (Đánh số bức tranh)III. Look at the picture. Fill in the correct circle. ( Nhìn vào bức tranh. Điền vào vòng
tròn chính xác)


IV. Read and match . ( Đọc và nối)
1. How old are you?
2. What’s your name?
3. Is it a pencil?
4. How are you ?
A. My name is Rosy.
B. No, it isn’t.
C. I’m fine. Thank you.
D. I’m seven years old.

PART C: WRITING ( VIẾT)
I. Circle the odd-one-out. Write. (Khoanh tròn một từ khác loại và viết)

1. …………………..


2. …………………..


3. …………………..


4. …………………..

II. Find and circle the words. Then write. ( Tìm và khoanh tròn các từ. Sau đó viết.)
III. Order the words. (Sắp xếp lại các từ)
1. eyes./ my/ are/ These
-> ……………………………………………………………………………..
2. Where/ the/ is/ ball/?
-> ……………………………………………………………………………..
3. firefighter?/ a/ Is/ he
-> ……………………………………………………………………………..
4. student./ is/ She/ a
-> ……………………………………………………………………………..


………. The end ……….
***** Good luck to you*****


TEST 2
Name:__________________________

Look at the pictures. Write the words.
1.

It’s ___________________________.

2.

This is my _____________________.

3.

She is my _____________________.

4.

These are my __________________.

5.

It’s __________________________.

Match.
Answer

1.
Where’s the ball?
a.
My favorite color is yellow.
_____

2.
How are you today?
b.
Good morning, teacher.
_____

3.
What’s your favorite color?
c.
I’m great. Thank you.
_____

4.
Is she your mom?
d.
It’s on the slide.
_____

5.
Good morning, children.
e.
Yes, she is.
_____

Write.
Where’s the ball?

 It’s _______ the tree.
It’s _______ the seesaw.
It’s ________ the goal.

Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___


Look at the pictures and write.
1.
The kite is _____________ the tree.

2.
The teddy bear is _____________ the slide.

3.
The ball is _____________ the goal.

4.
The girl is _____________ the tree.

5.
The book is _____________ the bag.

Circle the odd–one–out. Write the answers.

Answer

1.
A. ten
B. seven
C. cousin
D. three
______________

2.
A. slide
B. orange
C. black
D. green
______________

3.
A. doctor
B. teacher
C. police officer
D. pencil
______________

4.
A. head
B. book
C. pencil case
D. rubber
______________

5.
A. van
B
 
Gửi ý kiến