Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

FF5 HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Tuyết Bi
Ngày gửi: 19h:45' 30-11-2017
Dung lượng: 716.4 KB
Số lượt tải: 1727
Số lượt thích: 1 người (Dương Thanh Vân)
TEST 5 – GRADE 5
Name: __________________________Class:________ Checked by: __________No. of mistakes: _______
LISTENING
Listen and number.
/
Listen and write the numbers.
/

Circle the odd one out.
1.
a. Viet Nam
b. USA
c. elephant
d. Mexico

2.
a. playchess
b. fish
c. read comics
d. do gymnastics

3.
a. DVD player
b. CD player
c. MP3 player
d. turn on

4.
a. sandcastle
b. snorkel
c. surf
d. waster-ski

5.
a. kangaroo
b. turtle
c. Nam
d. lizard
Read and match.
1.
Where are you from?
a.
No, you can’t.
1,________

2.
Does he like reading comics?
b.
Yes, it is.
2, ________

3.
Can I use your camera?
c.
He has one hundred shells.
3, ________

4.
How many shells does he have?
d.
I’m from Korea.
4, ________

5.
Is the monkey playing with a ball?
e.
No, he doesn’t.
5, ________


Re-order the words.
1.
they / are / Where / from / ?
______________________________________________

2.
basketball / boys / The / don’t / like / .
______________________________________________

3.
use / your / I / computer / Can / ?
______________________________________________

4.
family / I / have / with / my / breakfast / .
______________________________________________

5.
What/ do / you / time / school / go / to / ?
______________________________________________


Read the passage and answer the questions.
Champa is a sun bear. She is 12 years old. Bears usually live in the forest but Champa lives in the bear center at Cat Tien National Park. The bear center has a swimming pool, climbing towers, and comfortable places for Champa to sleep, eat, and play. Some of Champa’s family members live there with her. There are some trees in the bear center and Champa loves to climb to the top of them.
Champa has big teeth but she mainly eats fruit. Champa’s favorite food is mangoes, but she also eats apples, nuts, eggs, and honey. The park keepers bring Champa and her family fruit to eat every day. Sun bears usually sleep during the day and wake up at night. Champa likes the park keepers and wakes up when she hears them bringing food in the evenings.


1.
How old is Champa?_________________________________________________________________________

2.
Where do bears usually live?_________________________________________________________________________

3.
Where does Champa live?_________________________________________________________________________

4.
What does the bear center have?_________________________________________________________________________

5.
Who lives with Champa?_________________________________________________________________________


Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in brackets.
1.
Lam _______________ (have) breakfast with his family.

2.
He _________________ (like) playing volleyball.

3.
They ________________ (do/ not) catch the bus to work.

4.
Mi __________________ (brush) her teeth every morning.

5.
She _________________ (does/ not) walk to school.


 
Gửi ý kiến