Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

FULL 4 ĐỀ THI HK2 NĂM 2019 CÓ ĐÁP ÁN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trọng Nghiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:11' 26-04-2019
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 1904
Số lượt thích: 4 người (Lê thị Tâm Khánh, Mai Thị Hoa, Trần Trọng Nghiệp, ...)
Sở GD & ĐT Hà Nội
Trường THPT Lý Thánh Tông
-------(((------
(Đề thi gồm 03 trang)
Đề kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Môn: Toán 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 001
Họ và tên……..............................................................SBD………………Phòng……………

PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1.(1,75 điểm) Giải các bất phương trình sau
1) 2) 
Câu 2.(1,25 điểm)
1) Cho .Tìm ?
2)Chứng minh đẳng thức 
Câu 3.(2,5 điểm).Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho A(2;3), B(3;6)
1)Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua A và có vecto pháp tuyến .
2)Viết phương trình đường tròn tâm B và có bán kính bằng 6.
3) Cho đường tròn và đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng và cắt đường tròn theo dây cung có độ dài bằng .
Câu 4.(0,5 điểm).Tìm tất cả các giá trị của tham số để phương trình có hai nghiệm phân biệt, thỏa mãn .
PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm).
Câu 1. Tìm điều kiện của bất phương trình
A. B. C. D.
Câu 2. Tìm nghiệm của nhị thức bậc nhất.
A. x=-3. B. x=3. C. x=4. D. x=-4.
Câu 3. Tìm điều kiện của tham số m để hàm số là một tam thức bậc hai?
A.. B. . C. . D. .
Câu 4. Nếu một cung tròn có số đo bằng radian là thì số đo bằng độ của cung tròn đó là?
A. . B. . C. . D. .
Câu 5. Khẳng định nào dưới đây sai? (giả thiết các biểu thức có nghĩa).
A.. B. . C.. D. .
Câu 6. Khẳng định nào dưới đây sai?
A. . B..
C. . D. .
Câu 7.Đường thẳng có một vecto pháp tuyến là?
A.. B. . C. . D. .
Câu 8.Cho đường tròn . Chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. có tâm . B. Có tâm I(-1;2)
C. có tâm và bán kính R=2 D. có bán kính .
Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình là
A. . B. . C. . D. .
Câu 10. Trên đường tròn bán kính , cung có độ dài bằng bao nhiêu?
A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Cho góc thỏa mãn. Khẳng định nào sau đây sai?
A. B. C. D.
Câu 12.Nếu thì bằng ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 13.Khoảng cách từ điểm A(2;3) đến đường thẳng là?
A.. B. . C. 0. D. .
Câu 14. Cho điểm , . Phương trình đường tròn đường kính là
A. . B. .
C. . D. Đáp án khác.
Câu 15.Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?3

+

-


 A.. B. . C. . D. .
Câu 16.Số giá trị nguyên trong thỏa mãn bất phương trình là
A. 4039. B. 4038. C. 2019. D. 2018.
Câu 17. Kết quả đơn giản của biểu thức bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 18. Muốn đo chiều cao của tháp chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận người ta lấy hai điểm và trên mặt đất có khoảng cách cùng thẳng hàng với chân của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao . Gọi là đỉnh tháp và hai điểm , cùng thẳng hàng với thuộc chiều cao của tháp. Người ta đo được góc và . Chiều cao của tháp là?(làm tròn đến hàng phần trăm)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓