Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Full Đề thi TN THPT 2021 đợt 1 - Đủ câu hỏi từ các mã đề

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Hoài An
Ngày gửi: 17h:41' 10-07-2021
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 243
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH
(Đề thi có ?? trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.
A. alive B. careful C. happy D. nervous
A. alike B. happy C. nervous D. careful
A. nervous B. polite C. careful D. happy
A.happy B.afraid C. careful D.nervous
A. customer B. festival C. suggestion D. capital
A. customer B.occasion C.festival D. capital
A.festival B.attention C.customer D. capital
A. customer B. festival C.pollution D. capital
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
A. clap B. take C. face D. save
A. face B. back C. take D. save
A. face B.save C. take D.plan
A.hand B.face C.save D.take
A. wanted B. cried C. seemed D. rained
A.seemed B.needed C. seemed D.cried
A.started B.rained C.cried D.seemed
A.cried B.rained C.planted D.seemed
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
Tuan is late for the class meeting.
- Tuan: “Sorry I’m late, Ha.”
- Ha: “______”
A.Good idea. B. Never mind. C.Same to you. D.Thanks a lot.
Lan is late for Minh’s birthday party.
- Lan: “Sorry I’m late, Minh.”
- Minh: “______”
A.Never mind. B.Thanks a lot. C. Good idea. D.Same to you.
Tim is late for the class meeting.
- Tim: “Sorry I’m late, Peter.”
- Peter: “______”
A. Thanks a lot. B. Same to you. C. Never mind. D. Good idea.
Mai is late for Nam’s birthday party.
- Mai: “Sorry I’m late, Nam.”
- Nam: “______”
A. Never mind. B.Same to you. C. Good idea. D. Thanks a lot.
Mai is talking to Hoa about Hoa’s new dress.
- Mai: “You’ve got a nice dress, Hoa.”
- Hoa: “______”
A. Congratulations! B. Thank you. C. Me too. D. No problem.
Minh and Nam are talking about Nam’s new T-shirt.
- Minh: “You’ve got a nice T-shirt, Nam.”
- Nam: “______”
A.Me too. B. Thank you. C. Congratulations! D. No problem.
Binh is talking to Minhafter a performance.
- Binh: “You’ve got a lovelyvoice, Minh.”
- Minh: “______”
A. Congratulations! B. Thank you. C. Me too. D. No problem.
Minh and Nam are talking about Nam’s room.
- Minh: “You’ve got a lovelyroom, Nam.”
- Nam: “______”
A. Me too. B. Congratulations! C.No problem. D. Thank you.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
I like this ______ song because it reminds me of my schooldays.
A. beautiful B. beautifully C. beauty D. beautify
You can find a lot of ______ information online for your project.
A. use B. useful C. usefulness D. usefully
I like eating in this restaurant because the waiters are very ______ and friendly.
A. help B. helpfulness C. helpfully D. helpful
Mary was very ______ when moving the mirror into her room.
A.care B.carefulness C.
 
Gửi ý kiến