Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

GA phụ đạo hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hải
Ngày gửi: 09h:15' 25-02-2018
Dung lượng: 545.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Chương I:Hám số lượng giác và phương trình lượng giác

Ngày soạn:../.../2014 ngày dạy:.../.../2014
Tiết 1-2:Tìm tập xác định và xét rính chẵn lẻ hàm số lượng giác.
I.Mục tiêu:
HS nắm được cách tìm tập xác định và xét được tính chăn lẻ hslg
II.Kiến thức cần nắm:
A.Tìm tập xác định:
chú ý: có nghĩa khi xác định. có nghĩa khi 

2. 
3.
4.
5.Hàm số xác định khi 
Vậy Txđ 
III.Bài tập:
Bài 1:Tìm tập xác định các hàm số sau:
b, c, d, e, f,
g, h, l,
B,Xét tính chẵn lẻ hàm số lượng giác:
Chú ý: 

Phương pháp:Tìm Txđ D kiểm tra 
Tính so sánh kết luận
Bài 2:xét tính chẵn lẻ hàm số:
  IV.Rút kinh nghiệm:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kí duyệt TT:


..........................................
Ngày soạn:.../.../2014

Tiết 3-4 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
I.Mục tiêu:
-Nắm được các phương trình lượng giác cơ bản và công thức nghiệm của nó
II.kiến thức cần nắm:
*Công thức nghiệm phương trình lượng giác cơ bản:
1, 2,
3, 4,
*Các trường hợp đặc biệt:
1, 2, 3,
4, 5, 6,
Hs cần nhớ bảng giá trị các góc đặc biệt
III.Bài tập:
Bài 1: Giải các phương trình sau :
a) b) 
c) d) 
e) f) 
g) h) 
i) j) 
k) l) 
m) n) 
o) 
HD:Hs cách bấm MT trong quá trình giai các phương trình lượng giác
IV:Rút kinh nghiệm:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Kí duyệt TT:


..............................................
Ngày soạn:../.../2014
Tiết 5-6 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP
I.Mục tiêu:
-Hs nắm được các dạng phương trình đối một hàm số lượng giác và cách giải từng dạng
-Rèn luyện Hs cách giải phương trình ,nắm vững các công thức nghiệm
II.Kiến thức cần nắm:
*Công thức nghiệm phương trình lượng giác cơ bản:
1, 2,
3, 4,
*Phương trình bậc nhất đối với một hàm lượng giác:
Dạng phương trình: a.X+b=0 ().Trong đó X là một hàm số lượng giác
Phương pháp giải:Đưa về phương trình Lg cơ bản:
*Phương trình bậc hai đối với một hàm lượng giác:
Dạng : .Trong đó X là một hàm lượng giác
Phương pháp giải:Đặt t=X (nếu X là hàm sinf(x) hoặc cosf(x) thì đk 
đưa về phương trình bậc hai đối ẩn t.Tìm t rồi giải ptlg cơ bản
III.Bài tập:
Bài 4 : Giải các phương trình sau
a) b) 
c) d) 
e) f) 
g) h) 
i) j) 
k) l) 
HD: a, b, c, d,
Bài 5: Giải các phương trình sau :
a) b) 
c) d) 
e) f) 
IV.Rút kinh nghiệm:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kí duyệt TT:

.................................................
Ngày soạn:../.../2014
Tiết 7-8 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP
I.Mục tiêu:
-Hs nắm được dạng và nắm được phuong pháp giải
II.Kiến thức cần nắm:
*Công thức cộng:

*Phương trình bậc nhất đối sin và cos:
Dạng: 
Điều kiện để phương trình có nghiệm:
Nếu a=0 hoặc b=0 thì nó là phương trinh cơ bản
Xét .Phương pháp giải chia 2 vế cho và đặt .Đưa phương trình về 
III.Bài tập:
Bài 6: Giải các phương trình sau :
a) b) 
c) d) 
e) f) 
g) h) 
 
Gửi ý kiến