Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

UNIT 6 - GENDER EQUALITY - WORKSHEET 02

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Dung
Ngày gửi: 16h:31' 12-01-2018
Dung lượng: 21.4 KB
Số lượt tải: 2484
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Quốc Thái)
ENGLISH 10
UNIT 6: Gender equality
Lesson 2
Name:…………………………………………..
Mark:………../20
Stress:
1. A. gender B. allow C. prefer D. suppose
2. A. pursue B. enrol C. equal D. become
3. A. preference B. equality C. encourage D. employment
4. A. healthcare B. college C. agree D. woman
5. A. poverty B. discriminate C. violent D. loneliness
Choose the best answer:
1. Gender discrimination in______makes it difficult for women to do men’s jobs.
A. education B. employment C. race D. entertainment
2. She threatened to_______the magazine for posting her private photos without permission.
A. pursue B. follow C. encourage D. sue
3. This job requires physical strength so they offer the gender_______in favour of men.
A. equality B. violence C. preference D. loneliness
4. She decided to_____a career in politics despite the gender discrimination.
A. sue B. pursue C. play D. become
5. We are trying to_____progress in job training for young people.
A. make B. take C. do D. work
Rewrite sentences:
1. We should allow girls to enrol in this school.
Girls______________________________________________________________________________________________
2. Parents ought to encourage children to play sports.
Children___________________________________________________________________________________________
3. You mustn’t force kids to do what they don’t want.
Kids______________________________________________________________________________________________
4. Government must eliminate hunger and poverty.
Hunger____________________________________________________________________________________________
5. Jane can make a tirasumi.
A________________________________________________________________________________________________
6. We should not discrimnate gender.
Gender____________________________________________________________________________________________
7. They may demolish this building in the future.
This building_______________________________________________________________________________________
8. My mother will buy a new laptop.
A__________________________________________________________________________________________
9. Asian countries should balance the gender equality.
The__________________________________________________________________________________________
10. They mustn’t reduce the amount of energy.
The___________________________________________________________________________________________


 
Gửi ý kiến