Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Giải các câu 73, 74, và 75 đề tham khảo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn San
Ngày gửi: 16h:36' 26-01-2018
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 248
Số lượt thích: 0 người
Giải chi tiết:GV Nguyễn Văn San- Trường THPT Thiệu Hóa- Thanh Hóa
Câu 73:(S) Gọi n(CuSO4) =x, => n(NaCl) = 3x.
CuSO4 + 2NaCl → Cu + Cl2 + Na2SO4
x 2x x x
Do dung dịch sau pứ hòa tan được Al tạo khí, => có baz[ơ , có tiếp pứ
2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2+ Cl2
x x 0,5x 0,5x
Do dung dịch sau chỉ chứa 2 chất tan vậy đó là NaOH và Na2SO4
Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 1,5H2
0,05 0,05 0,075
Gọi y là số mol H2O điện phân
=> n(NaOH) = x = 0,05
và m(dd giảm) = 64x + 71.1,5x + 2.0,5x + 18y = 10,375 => y = 0,1 mol => n(H2) do nước tạo ra = 0,5x + y = 0,125 mol
Catot: Cu2+ + 2e → Cu 2H2O + 2e → 2OH- + H2
0,05 0,1 0,25 0,125
=> n(e trao đổi) = 0,35 = It/F => t = 0,35.96500/1,34 = 25205 (s) = 7 h
Câu 74: (S) TN1: Gọi CT của este là CnH2n-2k-2O4 x mol.
Ta có PTpứ cháy: CnH2n-2k-2O4 + (3n-k-5)/2 O2 → nCO2 + (n-1-k)H2O
x x(3n-k-5)/2 xn x(n-1-k)
=> x(3n-k-5)/2 =0,3 => 3xn-xk-5x =0,6 (1) và 2xn-xk-x = 0,5 (2)
- Xét k=0 thay vào hệ không có nghiệm
- Xét k =1 thay vào hệ ta có xn =0,3, và x =0,05 => n =6 vậy este là C6H8O4
vậy X là CH3-OOC-COO-CH2-CH=CH2 0,05 mol
TN2: CH3-OOC-COO-CH2-CH=CH2 + 2NaOH → (COONa)2 + CH3OH + CH2=CH-CH2OH
0,05 0,1 0,05
=> m = 40.0,1 + 134.0,05 = 10,7 gam => Chọn C.
Câu 75:(S) Quy đổi hh về x mol Ba, y mol Al, và z mol O
BTe ta có 2x + 3y = 2z + 2.0,04 => 2x + 3y -2z = 0,08 (1)
Dung dịch Y sau pứ chứa Ba(AlO2)2 0,5y mol; và Ba(OH)2 x -0,5y mol.
- Khi cho CO2 dư vào Y thu được kết tủa là Al(OH)3 : CO2 + AlO2- + 2H2O → Al(OH)3 + 2HCO3-
=> n(Al(OH)3 = y = 0,04 mol (2).
- Khi sục 0,054 mol CO2 vào Y thu được 4,302 gam kết tủa, và dung dịch Z chỉ chứa 1 chất tan, chất tan đó phải là Ba(AlO2)2 hoặc Ba(HCO3)2.
TH1: nếu chất tan là Ba(AlO2), khi đó toàn bộ CO2 nằm trong BaCO3 0,054 nol
=> m(BaCO3) = 197.0,054 =10,638 gam > 4,302 gam vô lí
TH2: Chất tan duy nhất là Ba(HCO3)2 => toàn bộ AlO2- chuyển hết vào kết tủa
=> m(BaCO3) = 4,302 -3,12 =1,182 gam => n(BaCO3) = 0,006 mol
BTNT cho C: => n(Ba(HCO3)2 = (0,054-0,006)/2 =0,024 mol
BTNT cho Ba ta có n(Ba) = 0,024 + 0,006 = 0,03 =x thay vào (1) => z =0,05
=> m = 137.0,03 + 27.0,04 + 16.0,05 = 5,99 gam => Chọn D.
Câu 76:(S) Gọi CT chung của X là CnH2n+3N a mol; Đặt n(C2H5O2N) = b, và n(NH2[CH2]4CH(NH2)COOH) = c, => a + b + c = 0,2 (1)
Ta có sơ đồ cháy: CnH2n+3N → nCO2 + (n+1,5)H2O + 0,5N2
a an an+ 1,5a 0,5a
C2H5O2N →
 
Gửi ý kiến