Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giải câu 79 đề tham khảo 2018 BGD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn San
Ngày gửi: 08h:02' 26-01-2018
Dung lượng: 22.0 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
Câu 79: BTNT cho N ta có n(NaNO3) = 0,01.2 + 0,02 =0,04 = n(Na) = n(NO3-)
BTKL ta có m(ddX) = 15,6 + 200 - 44.0,01 -30.0,02 =214,56 gam.
Muối sau pứ gồm FeSO4 x mol; Na2SO4 0,02 mol và M2(SO4)n y mol
=> n(SO42-) = x+ 0,02 + yn = n(H2SO4) => n(H+) = 2x+ 0,04 + 2yn mol.
=> m(kim loại) = 56x + 2yM ;
Vai trò của H+: 10H+ + 2NO3- + 8e → N2O + 5H2O
0,1 0,02 0,08 0,01
4H+ + NO3- + 3e → NO + H2O
0,08 0,02 0,06 0,02
2H+ + O2- → H2O
2x+2yn -0,14 x + yn -0,07
=> m(hh) =56x + 2yM + 16(x+yn-0,07) = 15,6 <=> 72x+ 2yM + 16yn =16,72 (1)
Cho X + Ba(OH)2 dư: FeSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + Fe(OH)2
x x x
Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NaOH
0,02 0,02
M2(SO4)n + nBa(OH)2 → nBaSO4 + 2M(OH)n
y yn 2y
=> m(kết tủa) = 233.(x+ yn+ 0,02) + 90x+ 2y(M + 17n) =89,15
< => 323x + 267yn + 2yM = 84,49 (2)
Nung kết tủa: 2Fe(OH)2 + 0,5O2  Fe2O3 + 2H2O
x 0,5x
2M(OH)n  M2On + nH2O
2y y
=> 160.0,5x + y(2M+ 16n) + 233.(x + yn+ 0,02) = 84,386
<=> 313x+ 249yn + 2yM = 79,726 (3)
Giải hệ ta có x = 0,012; y = 0,258; và z =5,864
=> C%(FeSO4) = 152.0,012/214,56 = 0,85%=> Chọn A.

No_avatarf

Giải thế này đi thi đại học chỉ có trượt đầu nước

No_avatar

Châu Anh nói chuẩn! Câu này 2 dòng là xong :)

 

No_avatar

x=nO/hh==>(15,6-16x)+(2x+0,14)*17+(2x+0,18)/2*233=89,15==>x=0,2===>(84,386+0,27*18-89,15)/8*152/(15,6+200-0,44-0,6)=0,85%

Avatar

Can giai cho hs hieu trước đã nhé

No_avatar

vậy lớp 10+11 làm gì :o

No_avatar

Và lưu ý rằng đề thi chỉ có 50' chứ không phải 5h hay...5 ngày Không biết ngượng

No_avatar

câu 79 quá hay nhưng chưa thấy thày cô nào giải đúng với ý của người ra đề mà thầy cô chỉ chăm chăm vào cái đáp số .mình không up lên mạng cách giải bài này vì muốn dành riêng cho hs mình.nhưng sau mùa thi này mình sẻ chia sẻ bài này lên mạng.bài này giải chỉ khoang 200 giay

No_avatar

1'-thế là xong-mình đã giải ở trên! Người ra đề thì chưa chắc đã giải nhanh!

No_avatar

Nếu mọi người thấy khó hiểu thì lưu ý:0,01*8+0,02*3=0,14; 0,01*10+0,02*4=0,18 và (0,2*2+0,14)/2=0,27!

 
Gửi ý kiến