Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giải câu peptit khó trong đề 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đình Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:02' 08-07-2018
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 304
Số lượt thích: 1 người (Trần Thanh Hiệp)
39. Đề 201- 2018 câu 77
Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở. (phân t% có số nguyên tử cacbon lần lượt là 8, 9, 11; Z có nhiêu hơn Y một liên kêt peptit); T là este no, đơn chức, mạch hở. Chia 179,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y,Z, T thành hai phân bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phân một, thu được a mol CO2 và (a – 0,09) mol H2O.
Thủy phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol metylic và 109,14 gam hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly, Ala, Val và axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G, cần vừa đủ 2,75 mol
O2. Phân trăm khối lượng của Y trong E là
A. 8,70%. B. 4,19%. C. 14,14%. D. 10,60%.

Giải: Ta thấy peptit tạo từ amino axit no, mạch hở có một nhóm COOH và một nhóm NH2 sẽ có công thức chung là CnH2n+2-xNxOx+1 (n≥4, x≥2)
Quy đổi hỗn hợp E thành hai chất

Theo đề bài: mE = 14(na+mb) +29xa+18a+32b= 89,7 gam (1)
Đốt cháy:
CnH2n +2- xNxOx+1 nCO2 + (n+1-0,5x)H2O + 0,5x N2
a na (n+1-0,5x)a
CmH2mO2mCO2 + mH2O
b mb mb
→ nCO2 – nH2O = 0,5xa - a =0,09 mol (2)
Tác dụng với NaOH
CnH2n +2- xNxOx+1 + xNaOH → CnH2n NxO2xNax + 1H2O
a → xa
CmH2mO2 + NaOH → Cm-1H2m-3O2Na + CH3OH
b → b
Theo định luật bảo toàn khối lượng
m Muối = 89,7 + 40(xa + b) - 18a – 32b = 109,14
 40xa -18a + 8b = 19,44 (3)
Đốt cháy muối tạo ra
2 CnH2n NxO2xNax + (3n -1,5x) O2 → xNa2CO3 + (2n –x) CO2 + 2nH2O + xN2
a → (3n -1,5x)a/2
2Cm-1H2m-3O2Na + (3m -5) O2 → Na2CO3 + (2m –3) CO2 + (2m –3) H2O
b → (3m -5)b/2
nO2 = (3n -1,5x)a/2 + (3m -5)b/2 = 2,75 3(na+mb) – 1,5xa – 2,5b = 5,5 (4)
Từ 1, 2, 3, 4 ta có hệ phương trình

→ 0,08n +0,91b = 3,52( 8< n <11)
m
2
3
4

n
21,25
9,87
1,5 loại


Vậy công thức của T là CH3COOCH3 (M =74)
TH1: X là Ala – Val (M=117 +89 -1×18 = 188)
Y là (Gly)3- Ala (M =260)
Z là (Gly)4- Ala (M = 317)
TH2: X là Ala – Val ( M=117 +89 -1×18 = 188)
Y là (Gly)2- Val (M = 231)
Z là (Gly)3- Val (M =288)
gọi a,b,c lần lượt là số mol của X, Y, Z có a + b + c = 0,08 mol (4)
Với TH1:
nNaOH pu với peptit = 2a + 4b + 5c= 0,34 (5)
Hỗn hợp peptit = 118a + 260b + 317 c = 89,7 – m este = 89,7 – 0,91×74 = 22,36 (6)
Từ 4,5, 6 ta có a=0,01 ; b =0,03; c = 0,04 mol
%mY = 8,70% đáp án A
Với TH 2 không đúng

No_avatar

giải cách này chủ yếu để ra đáp án thôi.đi thi không ai giải cách này cả.có cách giải bài này cực nhanh nhưng không thể đưa lên đây dc(gợi ý: giải theo bảo toàn mol E)

No_avatarf

Lời giải không thể mê được, quá kém cỏi, không còn gì để nói.

No_avatar

Lời giải không thể mê được, quá kém cỏi, không còn gì để nói. sửa chữa đồ gỗ tại nhà Hà Nội

No_avatar

@ Nguyễn Anh Vinh: sao lại quảng cáo vào trong này. Có thể lời giải của tác giả làm bạn chưa cảm nhận được hết nội dung của bài nhưng ít ra cũng tôn trọng lời giải của tác giả.

Nói chung những hỗn hợp peptit (thuộc họ phân cực) và este (ít phân cực hơn) này nhiều lúc bị tách pha, rất khó chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau như đề bài nói.

Đặt lời dẫn và tình huống trong bài này là "phi thực tế" thì dù cho lời giải có hay như thế nào đi nữa thì cũng không có giúp ích gì cho người học cả. 

Những chiêu lược được cho là hay và ngắn để "trị" những loại bài này chỉ qua là những "xảo thuật" để giải những bài phi thực tế như thế này, về góc độ giáo dục thì cũng chẳng có gì đọng lại trong người học cả. Sứ mệnh của giáo dục là giúp cho người học khai phóng hơn và tư duy một cách khoa học hơn là dùng các "chiêu".

Avatar

Mình cũng thấy nó hơi dài và cách này chỉ dành cho giải tự luận thôi. Bạn nào có cách nào ngắn và chuẩn hơn cho mình xin link. Cảm ơn 

 
Gửi ý kiến