Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIAI CHI TIET CHUYEN VINH LAN 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phung Thi Thuy
Ngày gửi: 08h:59' 15-05-2018
Dung lượng: 64.6 KB
Số lượt tải: 1243
Số lượt thích: 1 người (Thu Thảo, Lê Thi Mai)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - LẦN 3
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 132


Họ, tên thí sinh:.................................................................................... Số báo danh: .........................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 41: Cho 8,4 gam sắt tác dụng với 6,4 gam lưu huỳnh trong bình chân không sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 17,6. B. 13,2. C. 14,8. D. 11,0.
HD: BTKL m rắn = 8,4+6,4 = 14,8g
Câu 42: Thủy phân este nào sau đây thu được ancol metylic?
A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. CH3COOC2H5.
Câu 43: Canxi hiđroxit còn gọi là vôi tôi có công thức hoá học là
A. Ca(HCO3)2. B. Ca(OH)2. C. CaCO3. D. CaO.


A. K. B. Ca. C. Fe. D. Cu.
HD: Đặt M(OH)n => n OH (hidroxit) = n HCl= 0,2 => mM = 9,8-0,2.17= 6,4g=> 1: n = 6,4/M : 0,2
M = 32n => n = 2, M = 64 (Cu)
Câu 45: Polime nào sau đây trong thành phần hóa học chỉ có hai nguyên tố C và H?
A. Poliacrilonitrin. B. Poli(metyl metacrylat).
C. Poli(vinyl clorua). D. Polistiren.
Câu 46: Phát biểu nào sau đây đúng?
Trong phân tử vinyl axetat có hai liên kết
Metyl axetat có phản ứng tráng bạc.
Tristearin có tác dụng với nước brom.
Chất béo là trieste của glixerol với axit hữu cơ.
Câu 47: Muối nào của natri sau đây được dùng để chế thuốc chữa đau dạ dày và làm bột nở ?
A. NaCl. B. NaNO3. C. NaHCO3. D. Na2CO3.
Câu 48: Để khử hoàn toàn 34 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO cần dùng ít nhất 10,08 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau các phản ứng là
A. 28,0 gam. B. 26,8 gam. C. 24,4 gam. D. 19,6 gam.
HD: m rắn sau phản ứng = 34 – nCO.16 = 34 – (10,08 /22,4).16 = 26,8g => B
Câu 49: Kim loại nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?
A. Hg. B. Ag. C. Na. D. Mg.
Câu 50: Phenol tan nhiều trong lượng dư dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch Br2. C. Dung dịch Na2SO4. D. Dung dịch HCl.
Câu 51: Cho m gam hỗn hợp gồm HCOOC2H5 và H2N-CH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa ancol etylic và 7,525 gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là
A. 7,750. B. 8,250. C. 8,125. D. 8,725.
HD: n ancol etylic = n NaOH = 0,2.0,5 = 0,1 mol
BTKL: m + mNaOH = 7,525 + m ancol etylic = 7,525 + 0,1.46 => m= 8,125 g => C
Câu 52: Tiến hành các thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng

X, T
Quỳ tím
Quỳ chuyển sang màu đỏ

X, Z, T
Cu(OH)2
Tạo dung dịch màu xanh lam

Y, Z, T
Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng
Tạo kết tủa bạc

X, Y, Z
No_avatarf

Nếu là HS thì còn được chứ nếu là cô giáo thì buồn lắm. Đã giải không hay lại còn sai nữa chứ

No_avatar

Mọi người vào link face xem Toán 1-2 dòng + có chi dở góp ý dùm mình!

https://www.facebook.com/thienlong.lekhac/posts/1082563245217875?comment_id=1087500624724137&reply_comment_id=1087500988057434

No_avatar

Câu 71 sai rồi nhá bạn. Khối lượng bạc đó là trong 4,82 gam, đề bài yêu cầu tính trong 7,23 gam cơ mà.

No_avatar

Câu 74 cũng sai, bài bảo M thủy phân chỉ cho 1 muối, viết như bạn thì 2 muối à?

 
Gửi ý kiến