Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ QUỐC HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: lê thị mê ly
Ngày gửi: 11h:25' 16-04-2018
Dung lượng: 153.0 KB
Số lượt tải: 800
Số lượt thích: 0 người
BÁN ĐỀ HÓA-130 ĐỀ CHỈ VỚI 100K
LIÊN HỆ : 0947693935
ĐỀ SẼ CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN CHO ĐẾN HẾT MÙA THI
Đề thi thử THPT Chuyên Quốc Học Huế - TT Huế - Năm 2018
I. Nhận biết
Câu 1: Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?
A. C15H31COOCH3. B. CH3COOCH2C6H5. C. (C17H33COO)2C2H4. D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 2: Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là:
A. Fe. B. Cu. C. Ag. D. Al.
Câu 3: Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra mưa axit?
A. NH3 và HCl. B. CO2 và O2. C. H2S và N2. D. SO2 và NO2.
Câu 4: Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl2 không cho ra cùng một muối là:
A. Mg. B. Fe. C. Al. D. Zn.
Câu 5: Chất không có khả năng làm xanh quỳ tím là:
A. amoniac. B. kali hiđroxit. C. anilin. D. lysin.
Câu 6: Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là:
A. N2. B. NO2. C. NO. D. N2O.
Câu 7: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất có ký hiệu hóa học là:
A. Hg. B. W. C. Os. D. Cr.
Câu 8: Chất không bị nhiệt phân hủy là
A. KHCO3. B. KMnO4. C. Na2CO3. D. Cu(NO3)2.
Câu 9: Hợp chất H2NCH2COOH có tên gọi là
A. alanin. B. glyxin. C. valin. D. axit glutamic.
Câu 10: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Ag. B. Cu. C. Na. D. Fe.
II. Thông hiểu
Câu 11: Cho các hợp kim sau: Cu–Fe (1); Zn–Fe (II); Fe–C (III); Sn–Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là
A. II, III và IV. B. I, III và IV. C. I, II và IV. D. I, II và III.
Câu 12: Cho các chất: anlyl axetat, phenyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong các chất khí trên khi thủy phân trong dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ra ancol là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 13: Một số hợp chất hữu cơ mạch hở, thành phần chứa C, H, O và có khối lượng phân tử 60 đvC. Trong các chất trên, số chất tác dụng được với Na là:
A. 2 chất. B. 1 chất. C. 3 chất. D. 4 chất.
Câu 14: Cho từ từ 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vào 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là:
A. 3,36. B. 1,68. C. 2,24. D. 4,48.
Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO, Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng dư) thu được kết tủa gồm:
A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2. B. Fe(OH)2 va Cu(OH)2.
C. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2. D. Fe(OH)3.
Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit đó là:
A. CuO. B. Al2O3. C. MgO. D. Fe2O3.
Câu 17: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là:
A. nilon-
 
Gửi ý kiến