Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giải chi tiết đề thi 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Viết Thắng
Ngày gửi: 07h:48' 02-04-2016
Dung lượng: 973.8 KB
Số lượt tải: 275
Số lượt thích: 0 người
Đề thi THPT năm 2015

Câu 1: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình
x = Acos(t. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:
m(A2 B. m(A2 C. m(2A2 D.  m(2A2
Câu 2. Một vật nhỏ dao động theo phương trinh x = 5cos((t + 0,5π) cm. Pha ban đầu của dao động là:
π. B. 0,5 π. C. 0,25 π. D. 1,5 π.
Câu 3. Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn camt thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kỳ dao đông riêng của mạch là:
A. T = π B.  C. D. 2π
Câu 4. Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cos(t (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là:
2 cm B. 6cm C. 3cm D. 12 cm
Câu 5. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là:
2π B. 2π C. D.
Câu 6.Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là
A.220 V B. 100 V C.220 V D. 100  V.
Câu 7.Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng
A.Quang – phát quang. B. quang điện ngoài.
C. quang điện trong.D. nhiệt điện
Câu 8.Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ thức đúng là:
A. v = λf B. v =  C. v =  D. v = 2πfλ
Câu 9. Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường
A. là phương ngang. B. là phương thẳng đứng
C. trùng với phương truyền sóng D. vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 10. Sóng điện từ
A. là sóng dọc và truyền được trong chân không.
B. là sóng ngang và truyền được trong chân không.
C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không
D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không.
Câu 11.Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính băng s. Tần số của sóng này bằng:
A. 15Hz B.10HzC. 5 Hz. D. 20Hz
Câu 12. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?
A.Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đó có tần số càng lớn.
B. Năng lượng của phôtôn giảm dần khi phôtôn xa dần nguồn sáng.
C. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.
D. Năng lượng của mọi loại photon đều bằng nhau.
Câu 13. Hạt nhân càng bền vững khi có:
A. Năng lượng lien kết riêng càng lớn B. Số prôtôn càng lớn.
C. Số nuclôn càng lớn D. Năng lượng lien kết càng lớn
Câu 14. Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (V) có pha tại thời điểm t là
A.50πt. B.100πt C. 0 D. 70πt
Câu 15. Hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là x1 = 5cos(2πt+ 0,75π) (cm) và x2 = 10cos(2πt+ 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là:
A. 0,25πB. 1,25π C. 0,5 π D. 0,75 π
Câu 16. Công thoát của electron khỏi một kim loại là 6,625.10- 19J. Biết h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s. Giới hạn quang điện của kim loại này là
A. 300nmB.350 nm C. 360 nm D. 260 nm

Câu 17. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.
B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại.
C. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion
 
Gửi ý kiến