Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giải chi tiết đề thi minh họa môn vật lý 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:22' 03-05-2018
Dung lượng: 74.6 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA MÔN VẬT LÍ 2018 CỦA BỘ GD&ĐT Nguyễn Đình Tấn – Chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình

Câu 1. A
Câu 2. C
Câu 3. C
Câu 4. C
Câu 5. D
Câu 6. D
Câu 7. D
Câu 8. D
Câu 9. B
Câu 10. B
Câu 11. A
Câu 12. C
Câu 13. C
Tần số góc
ω
k
m⇒k=m
ω
2
0,1.20
2=40
N
m

Câu 14. C
Khoảng cách gần nhau nhất giữa hai cực đại trên đoạn S1S2 bằng

λ
2
6
2=3 cm
Câu 15.D
Hệ số công suất
cosφ
R
Z
R
R
2
Z
L
2
R
R
2
R
2
1
2=0,71
Câu 16. D
Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là khoảng vân
i
λD
a
0,5.2
0,5=2 mm
Câu 17. D
Năng lượng kích hoạt tương tự công thoát của quag điện ngoài
A
hc
λ
0
6,625.10−34
3.10
8
4,97.10−6
1,6.10−19=0,25 eV
Câu 18. D
Năng lượng liên kết riêng

Δ𝑚
𝑐
2
𝐴
𝑋
Δ𝑚
𝑐
2
𝐴
𝑌

Suy ra Y bền hơn X
Câu 19. B
Từ thông qua khung dây
Φ=BScosα
0,12.20.10−4.cos
60
0
1,2.10−4 Wb
Câu 20. B
Tốc độ ánh sáng giảm n lần
v
c
n
3.10
8
1,33
2,26.10
8
m
s
2,26.10
5
km
s

Câu 21. C
Để có sóng dừng ổn định thì chiều dài sợi dây phải bằng
ℓ=k
λ
2
kv
2f hay k
2ℓf
v


k
max
2ℓ
f
max
v
2.2.19
20=3,8 và
k
min
2ℓ
f
min
v=2,2
⇒k=3
Ba bó sóng thì có 4 nút kể cả hai đầu dây.

Câu 22. B
i
π
20
10−6=2
cos
2.10
7
π
20
10−6
π
2=0

Khi đó
q
Q
0
I
0
ω
2
2.10
7
10−7 C=0,1 μC
Câu 23. D
Trong ống Cu-lít-giơ thì

e
U
1
2
m
v
A
2
1
2
m
v
K
2=2017
1
2
m
v
K
2
v
K
2
e
U
2017m
2.1,6.10−19.3000
2017.9,1.10−31=723 km/s
Câu 24. D
Lực điện đóng vai trò lực hướng tâm

k
e
2
r
2
m
v
2
r⇒v
k
e
2
m
n
2
r
0

s=vt
9.10
9
1,6
2
10−38
9,1.10−31
3
2
5,3.10−11
10−8=7,29 mm
Câu 25. A
Lực do q1, q2 tác dụng lần lượt là

F
1
9.10
9
10−8
10−8
0,05
2
3,6.10−4
N,
F
2
9.10
9
3.10−8
10−8
0,05
2=10,8
10−4
N
cosα
2.5
2
8
2
2.5.5=−0,28
F
F
1
2
F
2
2−2
F
1
F
2.cosα
3,6
2
10,8
2+2.3,6.10,8.0,28
10−4
1,23.10−3
N
Câu 26. C

R
3
R
2⇒I=
 
Gửi ý kiến