Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN SINH THPT 2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TỰ GIẢI
Người gửi: TRẦN THANH THẢO
Ngày gửi: 23h:27' 27-06-2018
Dung lượng: 312.7 KB
Số lượt tải: 2072
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Thị Hoan)
Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC Tự NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề


ĐỀ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT (mã đề 201) - TRẦN THANH THẢO – THPT BÌNH SƠN (0194977758)

Ờ thực vật sổng trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?
A. Thân. B. Hoa. C. Lá. D. Rễ.
D


Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiếtyếu nào sau đây là nguyên tổ đại lượng?
A. Nitơ. B. Sắt. C. Mangan. D. Bo.
A


Phựơng pháp nào sau dây có thể được ứng dụng để tạo ra sinh vật mang đặc điểm của hai loài?
Nuôi cấy hạt phấn.
B. Gây đột biến gen.
C.Dung hợp tế bào trần.
D. Nhân bản vô tính.
C


Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ.Đây là ví dụ về mối quan hệ
A. hỗ trợ cùng loài. B. cạnh tranh cùng loài.
C.hội sinh. D. hợp tác.
B


Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?
A. Rừng mưa nhiệt đới. B. Hoang mạc.
C. Rùng lá rụng ôn đới. D. Thảo nguyên
A


Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?
A. Trai sông. B. Chim bồ câu.
C. Ổc sên. D. Châu chấu.
B


Loại axit nucleic nào sau đây là thành phẩn cấu tạo của ribôxôm?
A. rARN. B. mARN. C.tARN. D. ADN.
A


Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang?
A. Mèo rừng. B.Tôm sông. C. Chim sâu. D. Ếch đồng.
b


Một quần thề có thành phần kiểu gen là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần sổ alen A cùa quần thể này là
A. 0,7. B. 0,3. C. 0,4. D. 0,5.
C. Vì:
p(A) = 0,16 + 0,48/2 = 0,4


Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là
A. chọn lọc tự nhiên. B. đột biến.
c. di - nhập gen. D. giao phối không ngẫu nhiên.
C


Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ờ đại nào sau đây phảt sinh các nhóm linh trưởng?
A. Đại Cổ sinh. B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Tân sinh. D. Đại Trung sinh.
C


Theo li thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chi có kiểu gen đồng hạp tử trội?
A. AA xAa. B. Aa x Aa.
C. Aa xaa Đ. AA xAA.
D


Khi nói về các nhân tổ tiến hoá theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đủng?
A. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.
C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
D. Di nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của Các quần thể có kích thước nhỏ.
B.
A. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.
C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
D. Di nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.


Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3 và 4. Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống lúa: bình 1 chứa
 
Gửi ý kiến