Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Giải nhanh bài tập muối nhôm Al3+ tác dụng OH-

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hóa Học Mỗi Ngày
Ngày gửi: 05h:43' 23-04-2020
Dung lượng: 629.0 KB
Số lượt tải: 308
Số lượt thích: 0 người
BÀI CHO TÁC 
Con đường tư duy :
Ta hiểu như sau: Khi cho vào dung dịch chứa nó sẽ làm hai nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: Đưa kết tủa lên cực đại 
Nhiệm vụ 2 : Hòa tan kết tủa 
Khi giải bài toán này cần phải xét xem thực hiện mấy nhiệm vụ. Nếu nó thực hiện 2 nhiệm vụ ta có phương trình sau : 
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
Câu 1: Cho 200ml dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch NaOH nồng độ 1M người ta nhận thấy khi dùng 180ml dung dịch NaOH hay dùng 340ml dung dịch NaOH trên thì vẫn thu được khối lượng kết tủa bằng nhau. Nồng độ mol/l của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu là:
A. 0,5M B. 0,375M C. 0,125M D. 0,25M
Dễ thấy với 180 ml NaOH kết tủa chưa cực đại (Lượng chỉ làm 1 nhiệm vụ)
Với 340 ml NaOH kết tủa đã cực đại và bị tan một phần (Lượng chỉ làm 2 nhiệm vụ)
Ta có: 

Câu 2. X là dd AlCl3, Y là dd NaOH 2M. Thêm 150 ml dd Y vào cốc chứa 100 ml dd X. Khuấy đều tới pư hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dd Z. Thêm tiếp 100 ml dd Y vào dd Z, khuấy đều tới pư hoàn toàn lại thu được 10,92g kết tủa. Giá trị của m và nồng độ mol của dd X lần lượt là:
A. 7,8 và 1,6M. B. 3,9 và 2M. C. 7,8 và 1M. D. 3,9 và 1,6M.
Ta phân tích đề 1 chút.
Khi cho thêm NaOH vào lượng kết tủa tăng →Lần đầu kết tủa chưa cực đại.
Với thí nghiệm 1 ta có : 
Với thí nghiệm 2 → lượng kết tủa đã bị tan một phần.
Ta có: 
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 0,15mol phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch (Ba(OH)2 1M + NaOH 0,75M), sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 50,5 g. B. 54,4. C. 58,3. D. 46,6.
Ta có:

Câu 4. Cho 5,6 gam hỗn hợp NaOH và KOH (có thành phần thay đổi) hòa tan vào nước được dung dịch Z. Cho dung dịch Z phản ứng với dung dịch chứa 0,04 mol AlCl3, khối lượng kết tủa thu được lớn nhất và nhỏ nhất là:
A. 3,12g và 2,6g B. 3,12g và 1,56g
C. 1,56g và 3,12g D. 2,6g và 1,56g
Ý tưởng quy hỗn hợp về từng chất:
Nếu hỗn hợp là NaOH 
Chú ý NaOH tạo thành kết tủa lớn nhất rồi tan.

Nếu hỗn hợp là KOH

Câu 5. Tiến hành 2 thí nghiệm: Thí nghiệm 1: cho 100 ml dung dịch AlCl3 x (mol/l) tác dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M thu được 2y mol kết tủa. Thí nghiệm 2: Cho 100ml dd AlCl3 x (mol/l) tác dụng với 660 ml dd NaOH 1M thu được y mol kết tủa. Giá trị của x là:
A.1,7 B.1,9 C.1,8 D.1,6
Al3+ như nhau;NaOH↑ mà kết tủa lại ↓ →có 2 TH xảy ra là :
(TH1) Kết tủa chưa cực đại
(TH2) Kết tủa bị tan 1 phần

 (vô lý vì thu được 0,2g kết tủa)

BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm x mol NaOH và y mol Ba(OH)2 từ từ vào dung dịch chứa z mol AlCl3 thấy kết tủa xuất hiện, kết tủa tăng dần và tan đi một phần. Lọc thu đựơc m gam kết tủa. Giá trị của m là :
A. 78(2z - x - 2y) B. 78(2z - x - y)
C. 78(4z - x - 2y) D. 78(4z - x - y)
Câu 2: X là dung dịch AlCl3, Y là dung dịch NaOH 2 M. Thêm 150 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100ml dung dịch X
 
Gửi ý kiến