Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Anh Tuấn
Ngày gửi: 07h:39' 15-06-2018
Dung lượng: 93.3 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ: GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
Cách giải:
/
/
II. Bài tập:
Câu 1: Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m.

𝑚
2+2
𝑥−2𝑚=𝑥−3 d.
𝑚
2
𝑥−1+𝑚=𝑥(3𝑚−2 )
𝑚
𝑥−𝑚=𝑥+𝑚−2 e.
𝑚
2−𝑚
𝑥=2𝑥
𝑚
2−1
𝑚
𝑥−𝑚+3=𝑚
𝑥−2+6 f. (𝑚+1
2
𝑥
2𝑚+5
𝑥+𝑚+2
Câu 2: Tìm giá trị của m để phương trình sau có nghiệm duy nhất:

2𝑚−1
𝑥−1=𝑚−2
Câu 3: Cho phương trình:
𝑥+2
𝑥−𝑚
𝑥+1
𝑥−1. Tìm các giá trị của m để phương trình vô nghiệm.
Câu 4: Giải và biện luận các phương trình sau:
/
Câu 5: Giải và biện luận các phương trình sau:
/
c ) /
Câu 6:Giải và biện luận phương trình:

𝑎+𝑏−𝑥
𝑐
𝑏+𝑐−𝑥
𝑎
𝑐+𝑎−𝑥
𝑏
4𝑥
𝑎+𝑏+𝑐=1
Câu 7: Xác định giá trị của a để phương trình sau vô nghiệm:

𝑥+𝑎
𝑥+1
𝑥−2
𝑥=2
Câu 8: Cho phương trình: 𝑚
𝑥−1+𝑛
2𝑥+1−𝑥=2.
Xác định m và n để phương trình có vô số nghiệm.
Câu 9: Cho hai phương trình: (1) 𝑥=1−2𝑚𝑥
(2)
𝑚
2
𝑥−𝑚=2𝑥
2

a. Giải và biện luận hai phương trình.
b. Với giá trị nào của m thì hai phương trình tương đương.
II. Luyện tập:
Câu 1: Tìm giá trị của m để phương trình sau có nghiệm:

3(2𝑥+1
4
5𝑥+3
6
2𝑥−1
3
𝑚
12

Câu 2: Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m:

𝑚
2
𝑥+2
2
𝑥−2
2
8−4𝑥
𝑚−1
2+3(2𝑚+1)
Câu 3: Tìm giá trị của a để phương trình sau vô nghiệm:

𝑎(3𝑥−1
5
6𝑥−17
4
3𝑥+2
10=0
Câu 4: Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m, a, b, c:

𝑚𝑥+5
10
𝑥+𝑚
4
𝑚
20
3.
𝑥−𝑎
𝑏𝑐
𝑥−𝑏
𝑐𝑎
𝑥−𝑐
𝑎𝑏=2
1
𝑎
1
𝑏
1
𝑐


𝑥−4𝑚
𝑚+1
𝑥−4
𝑚−1
𝑥−4𝑚−3
𝑚
2−1
4.
𝑥−𝑎𝑏
𝑎+𝑏
𝑥−𝑏𝑐
𝑏+𝑐
𝑥−𝑐𝑎
𝑐+𝑎=𝑎+𝑏+𝑐
Câu 5: Giải và biện luận phương trình theo tham số m:

𝑥−𝑚
𝑥+5
𝑥−5
𝑥+𝑚=2
Câu 6: Giải và biện luận phương trình theo tham số m, a, b:
1.
𝑎
1+𝑏𝑥
𝑏
1+𝑎𝑥
2.
1
𝑥
1
𝑎
1
𝑏
1
𝑥−𝑎+𝑏

3.
3
𝑥−𝑚
1
𝑥−2
2
𝑥−2𝑚

III. Bài tập:
Câu 1: Giải và biện luận phương trình:
𝑎
𝑎𝑥+1=𝑥
𝑎+2+2 5.
𝑥−𝑎
𝑎+𝑏
𝑥−𝑏
𝑎−𝑏
2𝑎𝑏
𝑏
2
𝑎
2


𝑥−𝑎
3
𝑥+3
𝑎−26. 𝑎
𝑎𝑥+𝑏
𝑏
2(𝑥−1)

𝑎
2
𝑥−𝑎𝑏
𝑏
2(𝑥−1)7.
𝑥−𝑎
𝑎+1
𝑥−1
𝑎−1
2𝑎
1
𝑎
2

3𝑥
𝑥
𝑎
3𝑎
𝑎+1
4𝑎𝑥
𝑎+1
2
2𝑎+1
𝑥
𝑎
𝑎+1
3
𝑎
2(𝑎+1
3

Câu 2:Giải và
 
Gửi ý kiến