Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

GIÁO ÁN ANH 6 CẢ NĂM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:08' 08-08-2013
Dung lượng: 544.3 KB
Số lượt tải: 1319
Số lượt thích: 0 người
LESSON PLAN - ENGLISH 6
The first semester
WEEK 1:
Teaching date: 23/ 8 / 2010.
Period 1.
Ôn tập
và hướng dẫn phương pháp học môn
Tiếng Anh 6
Introduction

The aims and Objectives:
- Hepl Ss have general knowledge of a new subject and know how to study EL 6. Ss know the contents of the “ Tieng Anh 6”.
- By the end of this lesson, Ss will able to understand Sth about EL,know how to learn English effectively, know the content of “Tieng Anh 6”.
* Knowledge:
To present the subject, student book, homework book, the way how to learn English
* Skill:
Speaking, listening .
Teaching procedure:
I/ Preparation:
- Teacher’s preparation: lesson plan, posters,text book, work book.
- Ss’ preparation: books, notebooks.
II. Checking: -Not check

C/ New lesson:

Teacher/ s activities
Students/ activities

1.Sơ lược về môn Tiếng Anh và SGK(10ms)
How many units are there in English book?
Presents how many lessons in each unit
EL là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới hiện nay…
2.Cấu trúc SGK Tiếng Anh 6(10ms)
- T asks Ss to open their books.
T introduces the strucsture of the “Tieng Anh 6”.
- Sách gồm 16 đơn vị bài học (16 unit)
Mỗi bài gồm 2-3 phần(A-B-C).
3.Giới thiệu cách học môn Tiếng Anh:
- T introduces to Ss some ways of learning EL.
* Present the class statements(10ms)
-Teacher statements:
+ Stand up, please
+ Go to the board, please
+ Come back your seat, please.
+ Write down, please
+ Hand up, please
+ Keep silent, please
+ Repeat/ again Listen and repeat
+ Give me some examples
+ Learn by heart vocabulary
+ Answer the questions
Gives the class regulations:(5ms)
(By Vietnamese)
Asks the students to rebuild the class regulations

There are 16 units
From 5 to 6 lessons

Repeat in chorus
Ss open the book


Do following teacher statements
Listen and give ideas.
Take notes( Ss discuss in pairs to decide some best ways of learning El.)Listen and copy downCopy down on the notebook


III. Consolidation:(5)
Asks them to learn by heart the class| statements

IV. Homework:(3ms)
Learn by heart all old structures grammar
Preparing new lesson : Unit 1 (A1-4)
WEEK 1:
Teaching date: 24/ 8 / 2010.
Period 2.
Unit 1: Greetings
Lesson 1: A1-4
A/The aims and Objectives:
By the end of this lesson, ss are able to use “Hi, Hello”, “I’m / My name’s …,
to know greeting each other and introduce theirselves (name), Numbering from 0 to 5,to introduce themselves correctly and fluently. Threy use numbers from 0 to 5 to count.
* Knowledge:
To present: - Hello/ Hi / I am ..../ My name is........to introduce yourself
-Number 0-5
* Skill: - Develop 4 skills: L,S R,&W.
B/Teaching procedure:
I/ Organization:
Greeting(1m)
Check attendance
II/ Preparation:
- Teacher’s preparation: lesson plan, posters.
- Ss’ preparation: books, notebooks.
III/ Checking: -Not check

C/ New lesson:
Teacher/ s activities
Students/ activities

1.Presentation1 (10ms)
+ Pre teach: (vocabulary)
T. Elicits vocabulary
Present these vocabulary:
Hello: Xin chào (Translation)
Hi: Xin chào(Translation)
Name: Tên(Translation)
Is/ Am: Là(Translation)
I: tôi, tớ, mình(Translation)
+Checking: R.O.R
+Dialogue build:T sét the scene: Lan í talking to Nga,Ba is talking to Nam.
-T elicits the dialogue.
a.Lan: Hi, I am Lan
Nga: Hi, I am Nga
b.Ba: Hello, My name is Ba
Nam: Hello, My name is Nam
- T asks Ss to fill in the blank.
- T Helps Ss practice dialogue in pairs
2. Presentation (15ms)A2,4(11)
- T asks Ss to work in groups of 4, Ss
Avatar

Thank you so much!

 

No_avatar

bộ giỏi anh văn lắm thế cơ à!

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓