Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án mới GT và HH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Ngọc Xuân
Ngày gửi: 18h:05' 06-12-2018
Dung lượng: 11.2 MB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (4TIẾT)

A. KẾ HOẠCH CHUNG.

Phân phối thời gian
Tiến trình dạy học

Tiết 1
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG


HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
KT1: Định nghĩa các hàm sốKT2: Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác

Tiết 2

KT3: Sự biến thiên và đồ thị của hàm số KT4: Sự biến thiên và đồ thị của hàm số 


Tiết 3

KT5: Sự biến thiên và đồ thị của hàm số KT6:Sự biến thiên và đồ thị của hàm số 

Tiết 4
HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP


HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG


HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG


B. KẾ HOẠCH DẠY HỌC.
I. Mục tiêu bài học:
1. Về kiến thức:
+/ Nắm được định nghĩa , tính tuần hoàn , chu kỳ , tính chẵn lẻ , tập giá trị , tập xác định , sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác.
2. Về kỹ năng:
+/ Tìm được tập xác định của các hàm số đơn giản
+/ Nhận biết được tính tuần hoàn và xác định được chu kỳ của một số hàm số đơn giản
+/Nhận biết được đồ thị các hàm số lượng giác từ đó đọc được các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số
+/Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
+/Ttìm số giao điểm của đường thẳng ( cùng phương với trục hoành) với đồ thị hàm số
3. Thái độ:
+/ Phân tích vấn đề chi tiết, hệ thống rành mạch.
+/ Tư duy các vấn đề logic, hệ thống.
+/ Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập và hợp tác trong hoạt động nhóm
+/ Say sưa, hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn
+ /Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương con người, yêu quê hương, đất nước
4. Các năng lực chính hướng tới sự hình thành và phát triển ở học sinh:
- Năng lực hợp tác: Tổ chức nhóm học sinh hợp tác thực hiện các hoạt động.
- Năng lực tự học, tự nghiên cứu: Học sinh tự giác tìm tòi, lĩnh hội kiến thức và phương pháp giải quyết bài tập và các tình huống.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Học sinh biết cách huy động các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi. Biết cách giải quyết các tình huống trong giờ học.
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin: Học sinh sử dụng máy tính, mang internet, các phần mềm hỗ trợ học tập để xử lý các yêu cầu bài học.
- Năng lực thuyết trình, báo cáo: Phát huy khả năng báo cáo trước tập thể, khả năng thuyết trình.
- Năng lực tính toán.
II. Chuẩn bị của GV và HS
1. Chuẩn bị của GV:
+/ Soạn KHBH
+/ Chuẩn bị phương tiện dạy học: Phấn, thước kẻ, máy chiếu...
2.Chuẩn bị của HS:
+/ Đọc trước bài
+/ Làm việc nhóm ở nhà, trả lời các câu hỏi được giáo viên giao từ tiết trước (thuộc phần HĐKĐ), làm thành file trình chiếu.
+/ Kê bàn để ngồi học theo nhóm
+/ Chuẩn bị bảng phụ, bút viết bảng, khăn lau bảng …
III. Bảng mô tả các mức độ nhận thức và năng lực được hình thành:

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao


Định nghĩa
Nhận biết được các hàm số , tập xác định của các hàm số
Tính chẵn lẻ của hàm số
Tìm tập xác định của hàm số
Xác định tính chẵn lẻ của một hàm số mở rộng. Giải quyết một số bài toán thực tế (nếu có)

Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác

Nắm được khái niệm hàm số tuần hoàn
Chu kỳ của hàm số tuần hoàn
Chứng minh hàm số tuần hoàn và tính chu kỳ.
Liên quan đến các môn học (Vật lý,..), bài toán thực tế.

Sự biến thiên và đồ thị của hàm số 
Sự biến thiên và bảng biến thiên của hàm số trên đoạn 
Đồ thị của hàm số trên đoạn 
Đồ thị của hàm số trên tập xác định
. Biết được tập giá trị của hàm số
Vẽ đồ thị một số hàm số khác thông qua đồ thị hàm số 
Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số . Giải quyết một số bài toán thực tế (nếu có)

Sự biến thiên và đồ thị của hàm số 
Sự biến thiên và bảng biến thiên của hàm số trên đoạn 
Đồ thị của hàm số trên đoạn 
Đồ thị
 
Gửi ý kiến