Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

giáo án ngoại khóa khối 7 HKI 2010-2011 hay lam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Thúy Hồng
Ngày gửi: 21h:46' 10-12-2010
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
Kế Hoạch Dạy Ngoại Khoá Khối 7
Năm học 2010- 2011
Cả năm : 27 buổi
HKI : 3 b/ tháng x 5 tháng = 15 buổi
HKII : 3b/tháng x 4 tháng = 12 buổi

Semester I
Chủ đề

Tháng
 Nội Dung
 Số buổi
Điều
chỉnh

Tháng 9

1
The simple future tense
Saying the date -ordinernamber
Saying the year - preposition of time
Practice -Exercise and test

12
Exclamatory sentence with complaints andcompliments ,using ( what and How )
Comparative and superlative
Exercise – test

13
Thereis / there are
Is there aAre there
Preposition of position
Listen unit 2-3 + Exercise –test

1


Thang 10

4

Review - Test yourself
 1


5
Contrast : the present simple and present continous
The way to say time
This / that - these / those
Exercise – Test


1
6
Adverbs of frequency
How often
Compound adjective
Exercise - Test

1


Thang 11

7
Making suggestion
Invitations
Exercise - Test

18
Listen Unit 4-5
Exercises - Test

1


 9
Review - Test yourself
 1


Thang 12

10
It takes / will take + a period of time + to (inf)
Coparision of noun
Exercises - Test

111
Preposition of position
How far/ How much Exercise - Test

1


 12
All the form of Exercises - Test
 1


Thang 1

13
Compound adjective
The way to use ( want / need )
Exercises - Test

1


 14
 Review - Test yourself
 115

Listen Unit 7-8
Review - pronunciation
Main stress
Exercises - Test

1 Semester I I
Thang2

16
The past simple - To be / verb
Regular verb and irregular verb
Pronunciation of the final ED
Exercises - Test


1
17
Ten irregular verbs
Usege of past simple
More ,less , fewer
Exercises - Test


118
Ten irregular verbs
The past simple -> question form and negative
Imperative
Why ?/ because Exercises - Test

1


Thang 3
19
Ten irregular verbs
Review – Listen 9- 10-11
Test yourself
 120
Ten irregular verbs
The way to use I’d like , so , too , either , neither Exercises - Test

1
21
Ten irregular verbs
Adjective and adverb
Modal verbs : can / must/ should / ought / to
Exercises - Test

1


Thang 4

22
Ten irregular verbs
Like + gerund
Make suggestion
Exercises - Test

123
Ten irregular verbs
Review – listen Unit 12/ 13/ 14

124
Ten irregular verbs
Test yourself

1


Thang 5

25
Ten irregular verbs
Modal verb : should
What do you do ?
Like
Exercises - Test


126
Ten irregular verbs
Adverbs of frequency
Modal verb : can
Why ?/ because

127
Ten irregular verbs
Modal verb : May
Express likes and dislike

1TOPIC 1. Lesson 1 ( September , 2010)
Peried 1 The simple future tense
1.Presentation. I
Activity 1. Rewiew :
- Ask Ss to repeat the usage, form of the simple future tense.
+ Use : decribing future plans.
Adv. of time used in : tonight, tomorrow, tomorrow morning/afternoon/evening, next week/month/year...
+ Form : (+) S + will + V
(-) S + will not (won’t) + V
 
Gửi ý kiến