Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyến thị thùy nương
Ngày gửi: 08h:16' 25-04-2019
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Môn Toán
Thời gian: 40 phút

Họ và tên: ………………………………………………Lớp 2:………..…

Trường : ........................................................................................................

Điểm


Nhận xét của giáo viên


Câu 1: a, Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ? (M1- 0.5)
a. 304 b. 186 c. 168 d. 286
b, Kết quả của phép tính 0 : 4 = ? là: (M1- 0,5)

a. 0 b. 1 c. 4 d. 40

Câu 2: 1 m = ..... cm ? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: (M2- 0.5)
a . 10 cm b. 100 cm c. 1000 cm d . 1 cm
Câu 3: (0,5đ) Độ dài đường gấp khúc sau là: (M1- 0.5)
4cm

4cm 4 cm

4 cm
a. 16 cm b. 20 cm c. 15 cm d. 12 cm


Câu 5: 30 +50 20 + 60. Dấu cần điền vào ô trống là: ( M1- 0.5)
a. < b. > c. = d. không có dấu nào

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (0,5 điểm)
Hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 4. Thứ ba tuần sau vào ngày 23
tháng 4.

Từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều cùng ngày là 6 giờ.2.Tự luận: ( 6 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
465 + 213 857 – 432 456 – 15 234 + 235
……………. …………... ………….. …………..
……………. …………... …………. …………..
……………. …………... …………. …………..
Câu 2: Tìm x
x - 24 = 47 - 14 67 – x = 15 + 6
…………………………. ……………………..
…………………………. .. ……………………
…………………………. ……………………...
x : 3 = 5 6 x x = 24
……………………. ………………….
……………………. ………………….


Câu 3: Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 12cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 4: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?
Bài giải
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Câu 7: Tính ( M1- 1)
5 x 0 =……… 32 : 4 = …………….. 21 : 3 =………
45 : 5= ……… 5 x 8 =……………. 0 : 2 =.............
Câu 8: Tính (M2- 1)
a)10 kg + 36 kg – 21kg =………………….. b) 18 cm : 2 cm + 45 cm= ………………
= ………………….. =…………………


ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM
Câu 1: ( 1đ)
a, b. 186
b, a.0
Câu 2: ( 0,5 đ) b. 100cm
Câu 3: ( 0,5đ) a. 16cm
Câu 5:C.= Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (0,5 điểm)
Câu 6.Hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 4. Thứ ba tuần sau vào ngày 23
tháng 4.

Từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều cùng ngày là 6 giờ.


Tự luận: ( 6 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)
465 + 213 857 – 432 456 – 19 234 + 296
465 857 456 234
+ - - +
213 432 15 235
678 425 441 469
Câu 2: Tìm x
x - 24 = 47 - 14 67 – x = 15 + 6
x – 24= 33 67 – x = 21
x = 33+ 24 x = 67 - 21
x = 57 x = 46
x : 3 = 5 6 x x = 24
x= 5 x 3 x = 24 : 6
x= 15 x = 4
Câu 3: Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 1 2cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.
Bài giải
Chu vi hình tứ giác đó là:
12+ 13+ 14+ 15= 54 ( cm)
Đáp số: 54cm
Câu 4: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có
 
Gửi ý kiến