Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Giữa kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tèo
Ngày gửi: 08h:13' 14-11-2020
Dung lượng: 575.0 KB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
ÔN THI GIỮA KÌ I ( BÀI 8,9,12,15,16)
I.TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. ...(1).... là quá trình ...(2)... các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2 và H2O) nhờ ....(3).... được hấp thụ bởi hệ sắc tố thực vật”.(1), (2) và (3) lần lượt là
A.Quang hợp,tổng hợp,năng lượng ánh sáng. B.Quang hợp,tổng hợp,ATP
C. quang hợp, phân giải, năng lượng ánh sáng D.hô hấp, phân giải, năng lượng ánh sáng
Câu 2.Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?
Tích lũy năng lượngB. Tạo chất hữu cơ
Cân bằng nhiệt đô môi trường D.Điều hòa không khí
Câu 3.Cấu tạo của lá như thế nào để phù hợp với chức năng quang hợp?
Lá to,dày,cứng B. To,dày,cứng,có nhiều gân
C. Lá có nhiều gânD.Lá có hình dạng bản,mỏng
Câu 4.Vì sao lá có màu lục?
Do lá có chứa diệp lục B.Do lá có chứa sắc tố carotenoit
C. Do lá có chứa sắc tố màu xanh tím D. Do lá có chứa sắc tố màu cam đỏ
Câu 5.Phần thịt lá nằm sát trên lớp biểu vì trên gồm các
Tế bào mô giậu B. Khí khổng C.Tầng cutin D. Tế bào bao bó mạch
Câu 6.Phần thịt lá nằm liền sát lớp biểu bì trên có đặc điểm
Bao gồm các tế bào xếp dãn cách nhau,không chứa lục lạp.
Bao gồm các tế bào xếp sát nhau,chứa nhiều lục lạp.
Bao gồm các tế bào xếp sát nhau,chứa ít lục lạp.
Bao gồm các tế bào dãn cách,chứa nhiều lục lạp.
Câu 7.Số lượng lục lạp trong lá có vai trò
Làm cho lá xanh hơn
Dự trữ lục lạp khi bị phân hủy
Làm tổng diện tích lục lạp lớn hơn diện tích lá, tăng hiệu suất hấp thụ ánh sáng.
Thay phiên hoạt động giữa các lục lạp trong quá trình quang hợp.
Câu 8.Bào quan thực hiện quá trình quang hợp ở cây xanh là
Không bào B. Riboxom C. Lục lạp D. Ti thể
Câu 9.Cho các thành phần sau:
I.Stroma II.Grana III.Lixozom IV. Tilacoit
Các thành phần cấu trúc của lục lạp bao gồm
I,II,III,IV B. I,II,III C.I,II,IV D. I,III,IV
Câu 10.Thành phàn nào sau đây không phải là thành phần cấu trúc của lục lạp?
I.Stroma II.Grana III.Lixozom IV.Tilacoit
A.IV B. II C. I D.III
Câu 11. Các tilacoit không chứa
Các sắc tố B. Các trung tâm phản ứng
C. Chuỗi truyền electron D.Enzim cacboxi hóa
Câu 12.Cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp
Màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng
Xoang tilacôit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp
Chất nền strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp
Cả 3 phương án trên.
Câu 13.Hệ sắc tố quang hợp bao gồm
Diệp lục a và diệp lục b B.Diệp lục a và carotenoit
C.Diệp lục b và carotenoit D.Diệp lục và carotenoit
Câu 14.Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ
Chuyển hóa năng lượng hóa năng thành quang năng.
Tổng hợp glucozo
Tiếp nhận CO2
Hấp thụ năng lượng ánh sáng
Câu 15.Carotenoit có nhiều trong
Khoai mì B. Xà lách C. Lá xanh D. Cà rốt
Câu 16.Có thể sử dụng hóa chất nào sau dây để phát hiện diệp lục và carotenoit?
Dung dịch Iot B.Dung dịch cồn 90-600C.Dung dich KCl D. Dung dịch H2SO4
Câu 17.Trong giờ thực hành chiết rút diệp lục và carôtenôit ở thực vật, bốn nhóm học sinh đã sử dụng mẫu vật và dung môi như sau:

Cho biết thí nghiệm được tiến hành theo đúng quy trình.Dự đoán nào sau đây về kết quả thí nghiệm là không đúng?
Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm II có màu vàng.
Dịch chiết thí nghiẹm ở nhóm III và nhóm IV đều có màu đỏ
Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm I có màu xanh lục.
Dịch chiết ở tất cả các cốc đối chứng đều không có màu.
Câu 18.Cho các phát biểu sau:
(I). Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
(II). Cung cấp nguyên liệu
 
Gửi ý kiến