Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giúp Trần bách thiên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Tĩnh
Ngày gửi: 09h:58' 26-02-2017
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
Câu 39: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Cu, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl thu được dung dịch Y chứa (m + 16,195) gam hỗn hợp muối không chứa ion Fe3+ và 1,904 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm H2 và NO với tổng khối lượng là 1,57 gam. Cho NaOH dư vào Y thấy xuất hiện 24,44 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Cu có trong X là:
A. 15,92% B. 26,32% C. 22,18% D. 25,75%
Giải:
Dễ tính được nH2=0,035; nNO=0,05
BTKL: nH2O=0,25; BTH: nNH4+=0,01
BT nitơ: nFe(NO3)2=0,03; BT oxi: nFe3O4=0,03
Lập hệ: 2nCu+2nMg=0,36 (BTe)
98nCu+58nMg=13,64
Vậy nCu=0,08=> %mCu=25,75.
No_avatarf

Nhờ thầy cô giúp: Hỗn hợp A gồm axit adipic(X) và 2 peptit Y,Z đề tạo từ Ala và Val.MY<MZ, số nguyên tử cacbon trong Y bằng 2 lần tổng số liên kết peptit trong Y và Z, có tỉ lệ mol X:Y:Z=1:2:3. Đốt cháy hết m gam A thu được mol N2: mol CO2: mol H2O=9:75:68. Khối lượng của Z trong 20,93 gam A gần với

A. 13,3 B. 12,8   C. 14,6  D. 13,5

 
Gửi ý kiến