Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gợi ý Đáp Án Mã 101

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tailieugiangday.com
Người gửi: Mẫn Quang Duy
Ngày gửi: 23h:57' 11-07-2018
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 372
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Châm)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: Toán
(Đề thi có 06 trang) Thời gian làm bài:90 phút, không kể thời gian phát đề
MÃ ĐỀ THI 101

Họ và tên thí sinh:………………………………………
Số báo danh: ……………………………………….

Câu 1: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh?
A. 234 B. C. 342 D. 
Câu 2: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là
A. B. C. D. 
Câu 3: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên.

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 2 B. 0 C. 3 D. 1
Câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (0,1) B. C. D. 
Câu 5: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. B. C. D. 
Câu 6: Với a là số thực dương tùy ý, bằng
A. B. C. D. 
Câu 7: Nguyên hàm của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 8: Trong không gian Oxyz , đường thẳng có một vectơ chỉ phương là

A. B. C. D. 
Câu 9: Số phức có phần ảo bằng
A. 3 B. C. D. 7
Câu 10: Diện tích của mặt cầu bán kính R bằng
A. B. C. D. 
Câu 11: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. B. 
C. D. 
Câu 12: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm và .Trung điểm của đoạn AB có tọa độ là
A. B. C. D. 
Câu 13: bằng
A. B. C. D. 
Câu 14: Phương trình có nghiệm là
A. B. C. D. 
Câu 15: Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a , chiều cao bằng 2a . Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A. B. C. D. 
Câu 16: Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,5% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lai sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được cả số tiền gửi ban đầu và lãi gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?
A. 11 năm B. 9 năm C. 10 năm D.12 năm
Câu 17: Cho hàm số . Đồ thị hàm số như hình vẽ bên.

Số nghiệm thực của phương trình là
A. 3 B. 0 C. 1 D. 2
Câu 18: Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là
A. 3 B. 2 C. 0 D. 1
Câu 19: Cho hình chóp S ABCD . có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB = 2a . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng
A. 600 B. 900 C. 300 D. 450
Câu 20: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua điểm và song song với mặt phẳng có phương trình là
A. B. 
C. D
 
Gửi ý kiến