Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gợi ý Đáp Án Mã 112

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tailieugiangday.com
Người gửi: Mẫn Quang Duy
Ngày gửi: 23h:58' 11-07-2018
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 408
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN
MÃ ĐỀ THI 112

Mã đề thi 112

Họ, tên thí sinh: Trường:
Câu 1. Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 2a. Thể tích của khối lăngtrụ đã cho bằng
A. B. C. D. 
Câu 2. Nguyên hàm của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 3. Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng ?
A. B. C. D. 
Câu 4. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 3 B. 1
C. 2 D. 0
Câu 5. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 6. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
A. B. 
C. D. 
Câu 7. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là
A. B. C. D. 
Câu 8. Phương trình có nghiệm là
A. B. C. D. 
Câu 9. bằng
A. B. 0 C. D. 
Câu 10. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường . Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào đúng?
A. B. C. D. 
Câu 11. Với a là số thực dương tùy ý thì bằng
A. B. C. D. 
Câu 12. Trong không gian Oxyz, mặt cầu có bán kính bằng
A. B. C. 9 D. 3
Câu 13. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A. B. 
C. D. 
Câu 14. Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính r và độ dài đường sinh bằng:
A. B. C. D. 
Câu 15. Số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là
A. B. C. D. 
Câu 16. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng
A. 85 B. C. 25 D. 13
Câu 17. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng đáy, và . Góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng đáy bằng
A. 60° B. 30° C. 90° D. 45°
Câu 18. Tích phân bằng
A. B. C. D. 
Câu 19. Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng:
A. B. C. D. 
Câu 20. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn với i là đơn vị ảo.
A. B. C. D. 
Câu 21. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại C, , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và . Khoảng cách từ A đến mặt phẳng bằng
A. B. C. D. 
Câu 22. Cho hàm số liên tục trên đoạn và có đồ thị như hình bên. Số nghiệm thực của phương trình trên đoạn là
A. 1 B. 2
C. 3 D. 0
Câu 23. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là
A. 1 B. 0 C. 3 D. 2
Câu 24. Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lại sẽ được nhập vào vốn để tính lãi
 
Gửi ý kiến