Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Grade 7/ the third fifteen-minute test / from Ms. Hạnh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hạnh
Ngày gửi: 09h:55' 12-02-2018
Dung lượng: 19.2 KB
Số lượt tải: 114
Số lượt thích: 0 người
Phuong Trung lower secondary school
TEST OF ENGLISH
Time allowed: 15 minutes
Student’s full name: …………………………………………….
Class 7A1
Marks
 Teacher’s comments1. Rewrite the sentences, using the word(s) given so that the second sentences have similar meanings to the original ones:
1a. He works much. He feels tired.
-> The more …………………………………………………
1b. Her office is twice as big as mine. (half)
-> My office …………………………………………………
2a. Circle the correct pronunciation of “ed” in “ironed”:
A. /id/
B. /d/
C. /t/
/z/

2b. Circle the correct pronunciation of “ng” in “finger”:
A. /n/
B. /ŋ/
C. //
/g/

3. Choose the best answer:
3a. You ....................stay at home when you are sick.
A. had better               B. should                C. mustn`t                      D. A and B
3b. He was only ten, but he ate twice........................his father did.
A. as much as            B. more that            C. much than         D. as much than
4. There is an error in each of these sentences. Circle A, B, C, or D denoting the mistake and then correct it.
4a. Long is always scared in seeing the dentist.
A B C D
4b. Minh told Lan to not stay up late any more because it was harmful to her health.
A B C D

5a. Supply the correct verb form:
Why Mr. Brown (not/ watch) ______________ the football match on T.V last night?
5b. Choose one suitable preposition to complete the sentence:
Laura swims very well. She swims ________ a fish. ( as / like )
KEYS:
1. Rewrite the sentences, using the word(s) given so that the second sentences have similar meanings to the original ones:
1a. He works much. He feels tired.
-> The more he works, the more tired he feels.
1b. Her office is twice as big as mine. (half)
-> My office is half as big as hers / her office.
2a. Circle the correct pronunciation of “ed” in “ironed”:
A. /id/
B. /d/
C. /t/
/z/

2b. Circle the correct pronunciation of “ng” in “finger”:
A. /n/
B. /ŋ/
C. //
/g/

3. Choose the best answer:
3a. You ....................stay at home when you are sick.
A. had better               B. should                C. mustn`t                      D. A and B
3b. He was only ten, but he ate twice........................his father did.
A. as much as            B. more that            C. much than         D. as many as
4. There is an error in each of these sentences. Circle A, B, C, or D denoting the mistake and then correct it.
4a. Long is always scared in seeing the dentist.
A B C D
4b. Minh told Lan to not stay up late any more because it was harmful to her health.
A B C D

5a. Supply the correct verb form:
Why didn’t Mr. Brown watch the football match on T.V last night?
5b. Choose one suitable preposition to complete the sentence:
Laura swims very well. She swims ________ a fish. ( as / like )


 
Gửi ý kiến