Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Grade 8 - The 15-minute-test no.3- Even ( The 2nd semester)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Việt Anh
Ngày gửi: 23h:03' 19-01-2018
Dung lượng: 14.7 KB
Số lượt tải: 894
Số lượt thích: 0 người
Name: ………………………….
Class: 8A …
THE WRITTEN TEST (No.3 - Even)
Subject: ENGLISH 8
Time allowance: 15 minutes
Mark:


Question 1: Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the others’. (2 points)
1.
A. unicorn
B. culture
C. ceremony2.
A. school
B. chocolate
C. chess3.
A. ethnic
B. elephant
C. cinema4.
A. stilt
B. ship
C. spanQuestion 2: Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C. (2 points)
1. Chicago …… the third largest city in the United States.

A. has been
A. will be
A. is

2. Chicago …… "The Windy City".

A. often calls
A. is often called
A. often is called

3. Over three million people …… in the two hundred and twenty-five mile area of Chicago.

A. live
A. are living
A. is living

4. Today, some of the world`s tallest and most famous skyscrapers …… in the city.

A. is found
A. find
A. are found

Question 3: Complete each sentence with the correct form of the word given. (1 point)
1. I like to speak English to people from ……………….. countries. ( differ)

2. Speaking English with correct ………………. is difficult. ( pronounce)

Question 4: Complete each of the following sentences using the cues given. You can use other words in addition to the cues to complete the sentences. ( 5 points)
1. Noise pollution/ big cities/ lead/ hearing/ problems. …………………………………………………………………………………….……………
2. Lots/ aquatic animals/ die/ because/ oil spills. ……………………………………………………………………………….…………………
3. If/ you/ president/ country/ what/ you/ do/ protect/ environment? …………………………………………………………………………….…….……………… 4. One way/ save/ environment/ is/ use/ renewable/ energy/ sources. …………………………………………………………………………….…….………………
5. This boy/ suffer/ birth/ defects/ because/ parents/ expose/radioactive/ pollution. …………………………………………………………………………….…….………………

Enjoy your study!
ANSWER KEYS
Question 1: Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the others’. (2 points)
1.
A. unicorn (kì lân)
B. culture
C. ceremony2.
A. school
B. chocolate
C. chess3.
A. ethnic
B. elephant
C. cinema4.
A. stilt
B. ship
C. span (quãng, nhịp)Question 2: Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C. (2 points)
1. Chicago …… the third largest city in the United States.

A. has been
A. will be
A. is

2. Chicago …… "The Windy City".

A. often calls
A. is often called
A. often is called

3. Over three million people …… in the two hundred and twenty-five mile area of Chicago.

A. live
A. are living
A. is living

4. Today, some of the world`s tallest and most famous skyscrapers …… in the city.

A. is found
A. find
A. are found

Question 3: Complete each sentence with the correct form of the word given. (1 point)
1. I like to speak English to people from different countries. ( differ)

2. Speaking English with correct pronunciation is difficult. ( pronounce)

Question 4: Complete each of the following sentences using the cues given. You can use other words in addition to the cues to complete the sentences. (5 points)
1. Noise pollution in big cities leads (has led) to hearing problems.
2. Lots of aquatic animals die (have died) because of oil spills.
3. If you were the president of the country, what would you do to protect the environment?
4. One way to save the environment is using (to use) renewable energy sources.
5. This boy suffers (is suffering/ has suffered) from birth defects because his parents were exposed to radioactive pollution.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓