Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gữi Nguyễn Nguyên An câu d bài hình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thanh
Ngày gửi: 22h:33' 19-01-2018
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 1 người (Đinh Văn Hưng)
Bài Hình 9: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (ABCM: Các tứ giác BFEC; BFHD; CEHD nội tiếp đường tròn
.CM: AH =DB.DC+AB.AF
.Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt DE và DF lần lượt tại G và I. CM: BGCI là hình thoi
.Lấy T đối xứng với H qua F. Gọi M và N lần lượt là điểm đối xứng của T qua AC và BC. CM: 3 điểm M,H,N thẳng hàng.

d/CM: 3 điểm M,H,N thẳng hàng
T đối xứng với H qua AB ⇒AB là đương trung trực TH ⇒AB⊥TH tại F và FT=FH
T đối xứng với N qua BC ⇒BC là đương trung trực TN ⇒BC⊥TN tại K và KT=KN
T đối xứng với M qua AC ⇒AC là đương trung trực TM ⇒AC⊥TM tại L và TL=LM
KTFB nội tiếp⇒∠TKFTBF(cùng chắn cung TF)
KTLC nội tiếp⇒∠TKLTCL( cùng chắn cung TL)
AB⊥TH tại F và FT=FH⇒△ATH cân tại A ⇒AF là phân giác của ∠TAH
⇒∠TABDABTCB( cùng phụ ∠ABCATBCnội tiếp
⇒∠TBFTCL(cung chắn cung TA) ⇒∠TKFTKL ⇒ KF≡KL ⇒K, F, L thẳng hàng.
FT=FH và KT=KN ⇒FK là đường trung bình của △TNH ⇒FK//NH hay KL//NH
TL=LM và KT=KN ⇒KL là đườg trung bình của △TNM ⇒KL//NM.
Từ N có NH và NM cùng song song với KL ⇒NH ≡ NM.
Vậy 3 điểm M, H, N thẳng hàng.

No_avatarf

Nguyên An cảm ơn Thầy Trần văn Thanh rất nhiều

 
Gửi ý kiến