Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

GVG-HUYỆN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Quốc Vương (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:16' 11-10-2017
Dung lượng: 168.0 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN VẠN NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
((((((( (((((((((((((((
Số: 992/PGD&ĐT-THCS Vạn Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2017
V/v hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi
cấp THCS năm học 2017-2018
Kính gửi: Các trường THCS, PT Cấp 1,2 Vạn Thạnh.
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (gọi tắt là Thông tư 21);
Thực hiện Công văn số 983/PGD&ĐT-THCS ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017–2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Vạn Ninh hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở (THCS) năm học 2017-2018 (gọi tắt là Hội thi) với những nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích
1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” trong các trường học nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp THCS; tăng cường và củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn nòng cốt ở các môn học.
2. Tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác và sử dụng sáng tạo, có hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học.
3. Góp phần triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong trường học; động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và rèn luyện cho giáo viên tự học, sáng tạo. Qua Hội thi, các trường học phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục ở mỗi đơn vị và của toàn ngành.
4. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8, Khóa XI và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy Khánh Hòa.
II. Đối tượng, điều kiện, đơn vị và số lượng đăng ký tham dự Hội thi
1. Đối tượng: Là những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường THCS, PT Cấp 1,2 Vạn Thạnh trên địa bàn huyện Vạn Ninh.
2. Điều kiện: Giáo viên tham gia dự thi phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
- Hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện qui định tại khoản 2, Điều 7, Thông tư 21;
- Giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 2 lần trong 2 năm trước liền kề năm 2017.
- Trường hợp chỉ đạt giáo viên giỏi cấp trường 01 lần nhưng có năng lực và triển vọng, hoặc do điều kiện khách quan như: ốm đau, thai nghén, hộ sản, … không tham gia dự thi đủ 02 lần để đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề năm 2017 theo qui định, trường thành lập hội đồng thẩm định, lập hồ sơ xét đặc cách để đủ điều kiện tham gia dự thi cấp huyện.
3. Đơn vị và số lượng đăng ký tham dự Hội thi
a) Đơn vị đăng ký dự thi
Mỗi trường thành lập 01 đoàn dự thi;
b) Số lượng đăng ký dự thi: Phụ lục 2.
III. Nội dung, hình thức, chương trình và cách đánh giá giáo viên dự thi
1. Nội dung thi
a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 2 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;
b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục cấp THCS, những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);
c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội
 
Gửi ý kiến