Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hải Lựu, bài ôn tập lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch corona

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hội
Ngày gửi: 19h:33' 16-02-2020
Dung lượng: 306.1 KB
Số lượt tải: 1512
Số lượt thích: 3 người (Thach Quynh Nhu, Mai Thị Hoa, Hồ Hoài Thắm)
Thứ hai
I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm).
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào số liền trước của số: 9999?
9899 B. 9989 C. 9998 D. 9889
Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6289, 6299, 6298, 6288?
A. 6289 B. 6299 C. 6298 D. 6288
Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = …… dm?
A. 82 dm B. 802 dm C. 820 dm D. 10 dm.
Câu 4. (1 điểm) Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:
A. thứ hai B. thứ ba C. thứ tư D. thứ năm
II. TỰ LUẬN (5 điểm).
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 6943 + 1347 b) 9822- 2918 c) 1816 (4 d) 3192 : 7 ……………………………….. ………………………………. ……………………………….. ………………………………. ……………………………….. ………………………………. ……………………………….. ……………………………….
Bài 2. (1 điểm) Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 5cm. Tính độ dài đoạn dây đó? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. (2 điểm) Một lớp học có 25 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh? Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thứ ba
Bài 1: (1đ)Ghi số thích hợp vào chỗ trống:
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau

………………………….

85 200

………………………….


………………………….

99 999
………………………….

Bài 2: (1đ) Cho năm số: 85 209 ; 75 902 ; 45 029 ; 65 329 ; 95 000. Ghi đúng (Đ), sai (S ) vào ô trống:
Năm số trên có chữ số hàng chục nghìn là 5.
Năm số trên nhỏ hơn 100 000.
Số lớn nhất trong năm số trên là 85 209

Bài 3: (1đ) Nối giờ với đồng hồ tương ứng.
///Bài 4: (2đ) Đặt tính rồi tính:
18329 + 620765493 – 24868109 x 6 25296 : 4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: (2đ) a) Tính 95209 - 2010 x 4 = ………………………

b) Tìm x: x x 9 = 1998 ………………………………………………..………………………...…………………………………
Bài 6: (2đ) Tính chu vi hình chữ nhất có chiều dài 28 m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài.
Gỉải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ tư
Bài 1: (1đ) Đọc số, viết số vào chỗ trống:
Viết số
Đọc số

50002

………………………………………………………………………………………………….


………………………….

Tám mươi bảy nghìn không trăm mười

Bài 2: (1đ) Khoanh vào câu trả lời đúng:
Số 92806 có chữ số hàng chục nghìn là:
2 B. 0 C. 8 D. 9
Gía trị của biểu thức : 3000 + 9000 : 3 là:
4000 B. 6000 C. 3300 D. 12000
Bài 3: (1đ) Ghi đúng (Đ) , sai (S) vào ô trống:
Dãy số liệu: 100 , 90 , 80 , 70 , 60 , 50 , 40 , 30 có số thứ năm là 50.
Số liền sau của 99999 là 100000.
Chu vi hình chữ nhật 412 m thì nửa chu vi hình chữ nhật đó là 106m
Một người đi bộ mỗi giờ đi được 4 km thì 5 giờ đi dược 16 km.
PHẦN 2:(7đ)
Bài 1: (1,5) Đặt tính rồi tính:
30475 + 61806 11506 x 5 26736 : 3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: (2đ) a) Tìm x: 5 x x = 30475 b) Tính: 26351 – 2 850 : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Bài 3: (2đ) Có 3408 kg đường được chia đều vào 8 túi. Hỏi 5 túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 4: (1,5đ) Tìm hiệu của số nhỏ nhất có sáu chữ số và số lớn nhất có năm chữ số: ……………….…………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………

Thứ năm

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3đ)

Câu 1: (0.5đ) Số liền sau của 78999 là:
a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100
Câu 2 : (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?
a- Thứ tư b- Thứ sáu c
 
Gửi ý kiến