Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

HỆ THỐNG BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Viết Doanh
Ngày gửi: 22h:29' 24-07-2017
Dung lượng: 87.4 KB
Số lượt tải: 1620
Số lượt thích: 3 người (Lavender Flower, Nguyễn Thị Trang, Lê Thị Thuỷ)
Họ và tên: NITƠ VÀ OXIT
KIỂM TRA: HÓA HỌC 11

ĐIỂM
NHẬN XÉT

Câu 1: Tìm các tính chất không thuộc về khí nitơ?
Hóa lỏng ở nhiệt độ rất thấp −1960C)
Có khả năng đông nhanh
Tan nhiều trong nước
Nặng hơn Oxi
Kém bền, dễ bị phân hủy thành nitơ nguyên tử
A. a, c, d B. a,b C. c, d, e D. b, c, e
Câu 2: Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do:
A. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.
B. Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm nitơ
C. Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử nitơ còn một cặp electron chưa tham gia liên kết
D. Trong phân tử N2 có liên kết 3 rất bền
Câu 3: Trong những nhận xét dưới đây nhận xét nào là không đúng?
A.Nguyên tử nitơ có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 3 lớp electron
B. Số hiệu của nguyên tử nitơ bằng 7
C. 3 electron ở phân lớp 2p của nguyên tử nitơ có thể tạo được 3 liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử khác
D. Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là 1s22s22p3 và nitơ là nguyên tố p
Câu 4: Trong những nhận xét dưới đây nhận xét nào là đúng?
A.Nitơ không duy trì sự hô hấp và nitơ là một khí độc
B. Vì có liên kết 3 nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học
C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử
D. Số Oxi hóa của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4+, NO3-, NO2-, lần lượt là -3, +4, -3,+5,+3.
Câu 5: Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào là sai? Trong nhóm nitơ, từ nitơ đến bimut
A. Nguyên tử của các nguyên tố đều có 5 electron ở lớp ngoài cùng
B. Nguyên tử của các nguyên tố đều có cùng số lớp electron
C. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần
D. Độ âm điện của các nguyên tố giảm dần
Câu 6: Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào là sai? Trong nhóm nitơ, từ nitơ đến bimut
A. Khả năng Oxi hóa giảm dần do độ âm điện giảm dần
B. Tính phi kim tăng dần đồng thời tính kim loại giảm dần
C. Hợp chất khí với hidrô RH3 có đồ bền nhiệt giảm dần và dung dịch không có tính Axit
D. Tính Axit của các oxit giảm dần, đồng thời tính bazơ tăng dần
Câu 7: Oxit tác dụng với NaOH dư đồng thời tạo ra 2 muối; oxit đó là:
A. CO B. NO2 C. CO2 D. Fe3O4
Câu 8: Khí nào có tính gây cười?
A. N2 B. NO C. N2O D. NO2
Câu 9: N2O5 được đều chế bằng cách
A. Cho N2 tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao
B. Phóng điện vào không khí
C. Cho kim loại hoặc phi kim tác dụng với HNO3 đặc
D.Tách nước từ HNO3
Câu 10: Chất nào tác dụng với N2 ở nhiệt độ thường
A. Mg B. O2 C. Na D. Li
Câu 11: Điểm giống nhau giữa N2 và CO2 là:
A. Đều không tan trong nước B. Đều có tính Oxi hóa và tính khử
C. Đều không duy trì sự cháy và sự sống D. Tất cả đều đúng
Câu 12: Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính Oxi hóa khi tham gia phản ứng?
A. NH3, N2O5, N2, NO2 B. N2, NO, N2O, N2O5
C. NH3, NO, HNO3, N2O5 D. NO2, N2, NO, N2O3
Câu 13: Cặp công thức của Litinitrua và nhôm nitrua là:
A. LiN3 và Al3N B. Li3N và AlN C. Li2N3 và Al2N3 D. Li3N2 và Al3N2
Câu 14: Khí nitơ có thể được tạo thành phản ứng hóa học nào sau đây?
A. Đốt cháy NH3 trong Oxi có chất xúc tác platin B. Nhiệt phân NH4NO3
C. Nhiệt phân AgNO3 D. Nhiệt phân NH4NO2
Câu 15: Chọn ra ý không đúng trong các ý sau:
Nitơ có độ âm điện lớn hơn photpho
Ở điều kiện thường nitơ hoạt động hóa học yếu hơn photpho
Photpho đỏ hoạt động hóa học mạnh hơn photpho trắng
Photpho có công thức hóa trị cao nhất là 5, số oxi hóa cao nhât là +5
Photpho chỉ có tính
 
Gửi ý kiến