Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

HỆ THÔNG BTTN LÝ 10 TOÀN TẠP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thành
Ngày gửi: 15h:08' 22-10-2011
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 1119
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIẸP PHÚC YÊN
KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN
TỔ: KHOA HỌC CƠ BẢN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUANMÔN HỌC: VẬT LÝ 10 –BTVH THPT
NGƯỜI THỰC HIỆN: Phùng Văn Toản
Trần Thị Thu Hằng.
Phúc Yên, ngày 14 tháng 08 năm 2007
PHỤ LỤC Trang
Tên môn học..................................................................................................
3

Mô tả tóm tắt môn học...................................................................................
4

Bảng hai chiều xác định mục tiêu kiểm tra đánh giá.....................................
6

Bảng hai chiều xác định số lượng câu hỏi.....................................................
9

Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan.............................................
10

Chương 1. Động học chất điểm.....................................................................
10

Chương 2. Động lực học chất điểm...............................................................
19

Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn.........................................
27

Chương 4. Các định luật bảo toàn.................................................................
35

Chương 5. Chất khí........................................................................................
41

Chương 6. Cơ nhiệt động lực học..................................................................
47

Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể..........................................
50

Ma trận đề kiểm tra........................................................................................
57

TRƯỜNG CĐCN PHÚC YÊN
KHOA: KHCB - KTCS
TỔ: KHCB


Tên môn học: Vật lý 10 BT THPT
Mã môn học: Số tiết: 64
Trình độ đào tạo: BT THPT
Mô tả tóm tắt môn học:
Chương trình vật lý lớp 10 gồm 7 chương 40 bài
Chương 1: Động học chất điểm
Trang bị cho HS: những khái niệm cơ bản về chuyển động, hệ quy chiếu.
Các chuyển động cơ bản: chuyển động thẳng đều, thẳng biến đổi đều, tròn đều và các đại lượng vật lý có liên quan đến các chuyển động đó.

Chương 2: Động học chất điểm.
Trang bị cho HS: phép phân tích, tổng hợp lực. Ba định luật Niutơn
Nghiên cứu về các lực trong cơ học: lực đàn hồi, lực hấp dẫn, lực ma sát, lực hướng tâm.

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn.
Trang bị cho HS: Cân bằng của vật rắn khi chịu tác dụng của lực.
Quy tắc tổng hợp lực, quy tắc mômen, ngẫu lực.
Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay của vật rắn.

Chương 4: Các định luật bảo toàn
Trang bị cho HS: các định luật bảo toàn: động lượng, cơ năng.
Các đại lượng: công, công suất, động năng, thế năng.

Chương 5: Chất khí
Trang bị cho HS: Thuyết động học phân tử
Các quá trình: đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp của khí lý tưởng.
Phương trình trạng thái của khí lý tưởng.

Chương 6: Cơ sở nhiệt động lực học.
Trang bị cho HS: Nội năng và sự biến đổi nội năng.
Nguyên lý I, II của nhiệt động lực học.

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể.
Khảo sát chất rắn, chất lỏng về các mặt: cấu trúc, chuyển động nhiệt và các tính chất đặc trưng của mỗi thể đó.
Khảo sát sự chuyển thể của chất, những định luật của sự chuyển thể, những hiện tượng đi kèm khi chuyển thể.
Mô tả mục kiến thức:

Chương I: Động học chất điểm (13tiết: 8 LT, 3 BT, 1TH, 1KT)
Bài 1: Chuyển động cơ.
Bài 2: Chuyển động thẳng đều.
Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 4: Sự rơi tự do.
Bài 5: Chuyển động tròn đều.
Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.
Bài 7: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do, xác định gia tốc rơi tự do.

Chương 2: Động lực học chất điểm. (11tiết: 8 LT, 3 BT)
Bài 8: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm.
Bài 9: Ba định luật Niutơn.
Bài 10: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn.
Bài 11: Lực ma sát.
Bài 12: Lực hướng tâm.
Bài 13: Bài toán về chuyển động ném ngang.

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn.
(10 tiêt: 6 LT, 3 BT, 1KTHK I)
Bài 14: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song
 
Gửi ý kiến