Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 1 Hello test 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vi Phượng
Ngày gửi: 22h:40' 27-07-2015
Dung lượng: 74.7 KB
Số lượt tải: 2548
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
UNIT 1: HELLO
Bài 1: Sắp xếp các chữ cái xáo trộn thành từ có nghĩa:
o e l h l

w o h


e c i n

e i f n


t e m e

g d o o


k n t h a

r i m o n g n


a t r e f o o n n

e n g i n e v


n g h i t

e y bBài 2: Nối từ/ cụm từ ở cột A với nghĩa tương đương của từ đó ở cột B:
A

B

Hello

Tạm biệt

Good morning

Bạn khỏe không?

Good night

Cảm ơn

Good evening

Chào buổi tối

Bye

Xin chào

Thanks

Chúc ngủ ngon

How are you?

Chào buổi sáng


Bài 3: Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu có nghĩa:
Miss Hoa/ hello/ ,/ .

Nam/ hi/ ,/ I’m/.

I’m/ Nam/ hi/ ,/ Phong/.

meet/ to/ nice/ you/ .

you/ are/ how/ ?

Phuong/ hi/ are/ how/ are/ ?/ ,

fine/ thanks/ I’m/ .

Lan/ bye.

Quan/ good bye/ .

fine/ I’m/ and/ thanks/ you/ ,/ .


Bài 4: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để tạo thành từ đúng:
G...o...
...ye
M...rn...n...
Af...er... ...on

...in...
T...an...
Y...u
H... w

...e...t
...e... ...o
E...e...i...g
...ig...t


 
Gửi ý kiến