Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HÌNH BÌNH HÀNH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: MAI THỊ QUỲNH
Người gửi: Cao Van Viet
Ngày gửi: 10h:06' 11-09-2014
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 358
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hà Giang)
HÌNH BÌNH HÀNH


I: Kiến thức cần nhớ
1: Định nghĩa A
*) Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh đối song song B
*) Hình bình hành là hình thang có 2 cạnh bên song song

Ví dụ : Tứ giác ABCD là hình bình hành
C D
2: Tính chất : Trong hình bình hành
*) Các cạnh đối bằng nhau
*) Các góc đối bằng nhau
*) Hai đường chéo cắt nhau tại tru ng điểm mỗi đường
3: Dấu hiệu nhận biết hình bình hành ( Các phương pháp chứng minh hình bình hành )
C1 : Tứ giác có 2 cạnh đối song song là hình bình hành
C2 : Tứ giác có các cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành
C3: Tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành
C4 : Tứ giác có các cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành
C5 : Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành
II : Bài tập
Bài 1 : Cho tứ giác ABCD có M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC,CD,DA . Chứng mình MNPQ là hình bình hành

Bài 2 : Cho hình thang cân ABCD (AB//CD ) , DC là đáy lớn AH là đường cao , M; N là trung điểm hai cạnh bên AD và BC .
Chứng minh MNCH là hình bình hành
Nếu AH=5cm . Tính đường trung bình của hình thang ABCD trên
Bài 3 Cho hình bình hành ABCD có E,F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD .
Tứ giác DEBF là hình gì ? Vì Sao ?
Chứng minh rằng các đường thẳng AC,BD,EF cùng cắt nhau tại một điểm
Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N . Chứng minh rằng tứ giác EMFN là hình bình hành .
Bài 4 :Chứng minh tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.
Bài 5 : Cho hình bình hành ABCD (AB > CD). Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, CD. C/m AC, BD, MN đồng quy.
Bài 6 :Cho hình bình hành ABCD (AB < AD). Tia phân giác góc A cắt BC tại I, tia phân giác  cắt AD tại K
a) So sánh hai góc  và 
b) Tứ giác AICK là hình gì? Giải thích.
Bài 7 :Cho hình bình hành ABCD (AB > CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Một đường thẳng tùy ý qua O cắt AB, CD theo thứ tự tại M và N.
a) C/m OM = ON
b) C/m DMBN là hình bình hành
Bài 8 :Cho ABC có H là trực tâm. Kẻ Bx  AB, Cy  AC. Bx cắt Cy tại D.
a) C/m BHCD là hình bình hành
b) Gọi O là trung điểm của BC. C/m H, O, D thẳng hàng
c) I là trung điểm của AD. C/m AH = 2IO
Bài 9 : Cho tam giác ABC, các trung tuyến BM và CN cắt nhau ở G. P là điểm đối xứng của điểm M qua G. Gọi Q là điểm đối xứng của điểm N qua G.Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?
BÀi 10 :Cho hình bình hành ABCD. Lấy hai điểm E, F theo thứ tự thuộc AB và CD sao cho AE = CF. Lấy hai điểm M, N theo thứ tự thuộc BC và AD sao cho CM = AN. Chứng minh rằng:
a. MENF là hình bình hành
b. Các đường thẳng AC, BD, MN, EF đồng quy.
Bài 11 : Cho ABC có M thuộc BC. Kẻ MN // AB (với N  AC) và MP // AC (P  AB). Gọi I trung điểm của NP. C/m A, I, M thẳng hàng.
BÀi 12 :Cho hình bình hành ABCD (AB > AD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Một đường thẳng tùy ý qua O cắt AB, CD theo thứ tự tại M và N.
a) C/m OM = ON
b) C/m DMBN là gì? Vì sao?
c) C/m AN // CM
BÀi 13 :Cho hình bình hành ABCD (AB > AD). Kẻ AE, CF lần lượt  với BD tại E, F.
a) C/m AEDF là hình bình hành
b) AE kéo dài cắt CD tại K, CF kéo dài cắt AB tại H. Chứng tỏ rằng AC, BD, HK đồng quy.
Bài 14 :Cho tứ giác ABCD có M, N, P, Q lần
 
Gửi ý kiến