Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Hình học 10+11 kta chương I.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Văn Hiếu
Ngày gửi: 20h:01' 22-11-2018
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU
(Đề thi có 03 trang)
Đề kiểm tra 1 tiết NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN Toán 11 – Khối lớp 11
Thời gian : 45 phút(không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................

Câu 1. Cho hình vuông ABCD tâm O. Hỏi phép quay tâm O góc quay 180o biến điểm B thành điểm nào?
A. Điểm . B. Điểm . C. Điểm . D. Điểm .
Câu 2. Tìm phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d: 3x – 2y + 6 = 0 qua phép tịnh tiến theo vectơ = (3; 1)?
A. x – y + 1 = 0. B. x + y – 7 = 0. C. 3x – 2y – 1 = 0. D. 2x + y – 10 = 0.
Câu 3. Tìm phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d: 3x + y – 4 = 0 qua phép vị tự tâm O tỉ số k = - 2?
A. 3x – y -8 = 0. B. x – 3y + 4 = 0. C. 3x + y + 8 = 0. D. x – 3y – 4 = 0.
Câu 4. Cho hai điểm cố định trên đường tròn và thay đổi trên đường tròn đó, là đường kính. Khi đó quỹ tích trực tâm của là:

 A. Đoạn thẳng nối từ tới chân đường cao thuộc của .
B. Đường tròn tâm bán kính là ảnh của qua .
C. Cung tròn của đường tròn đường kính .
D. Đường tròn tâm , bán kính là ảnh của qua 


Câu 5. Cho hình vuông ABCD (các đỉnh đánh theo thứ tự chiều quay kim đồng hồ) tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOD khi thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc quay - 90o và phép vị tự tâm O tỉ số k = 1 .
A. Tam giác AO. B. Tam giác CO. C. Tam giác BO. D. Tam giác AO.
Câu 6. Cho hình bình hành tâm . Kết luận nào sau đây là sai?
A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ, cho đường thẳng d: 3x +y – 9 = 0. Tìm phép tịnh tiến theo véctơ có giá song song với biến thành đi qua ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Cho hai điểm A, B cố định. Dựng đường tròn tâm A bán kính A. Gọi M là điểm di động trên đường tròn tâmA. Dựng hình bình hành AMN. Tìm quĩ tích điểm N.
A. Đường tròn tâm B ‘ (đối xứng với B qua A) và bán kính bằng A.
B. Đường tròn tâm A’( đối xứng A qua B) và bán kính bằng A .
C. Đường tròn tâm B bán kính A.
D. Đường tròn tâm I (là trung điểm AB) bán kính bằng .
Câu 9. Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) :(x - 2)2 + (y + 4)2 = 9 qua phép tịnh tiến theo vectơ = (5; 4)?
A. (x - 3)2 + (y + 8)2 = 9. B. (x - 7)2 + y2 = 9. C. x2 + (y – 7)2 = 3. D. (x - 7)2 + y2 = 3.
Câu 10. Chọn phát biểu Đúng?
A. Phép quay góc quay 180o là phép đồng nhất.
B. Phép quay biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
C. Phép dời hình bảo toản khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
D. Phép vị tự biến một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính.

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ, với là những số cho trước, xét phép biến hình biến mỗi điểm M(x ; y) thành điểm M’ (x’ ; y’) trong đó: . Cho hai điểmM(x1 ; y1), N(x2 ; y2), gọi M’ và N’ lần lượt là ảnh của qua phép biến hình . Khi đó khoảng cách d giữa M’ và N’ bằng:
A. d = . B. d = .
C. d = . D. d = .
Câu 12. Cho điểm M(3; - 2
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓