Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

hinh hoc 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nuyễn Thị Hiếu
Ngày gửi: 15h:06' 12-10-2018
Dung lượng: 89.6 KB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Tú)
ÔN TẬP CHƯƠNG I
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Bài 1: Cho hìnhvẽ, tìm x:
100 A D M F
135 120 x

B 80 C 60
x N E
Bài 2: Cho hìnhxẽchứng minh rằng AB// CD
A B A B
135
120 105
105 30
C D C D
Bài 3: Cho hìnhvẽ, biết a//b .Tính x?

142
x


Bài 4: Cho hìnhvẽđườngthẳngnào song songvớiBy? Vìsao?
x A
140
130 B y

z C
Bài 5: Chứng minh rằnghaitíphângiáccủa 2 góckềbùthìvuônggócvớinhau.
Bài 6: Cho gócxOyvàgocyOzlàhaigóckềbù. Tia Om làtiaphângiáccủagócxOy. TrêncùngmộtnữamặtphẳngbờxzchứatiaOy, vẽtia On saocho On ˪ Om. CMR: Tia On làtiaphângiáccủagócxOy
Bài 7: Cho đườngthẳngxy, lấyđiểm O thuộcxy. TrênmặtphẳngbờxyvẽhaitiaOa, Ob saochogócxOa = yOb< 90˚. Vẽtia Om vuônggócvớixy. CMR: Tia Om làphângiáccủagócnOb.
Bài 8: Cho gócnhọnxOy, từđiểm M trêncạnh õ dựng MN ˪tạiN.dựng NP ˪ Ox tại P, dựng PQ˪Oytại Q, dựng QR ˪ Ox tại R. CMR:
MN//PQ, NP//QR
Tấtcảcácgócbằnggóc PNM
Bài 9: Cho gócbẹt AOB. Trêncùngnữamặtphẳngbờ AB vữhaitia OM, ON saochogóc AOM = BON = 30˚.
Haigóc AOM và BON cóđốiđỉnhkhông
Vẽtia OE saochotia OB làtiaphângiáccủagóc NOE. Haigóc AOM và BOE cóđốiđỉnhkhông? Vìsao?
Bài 10: Cho tam giác ABC cógóc B bằng 50˚. Trêntiađốitia AB lấyđiển O. Trênnữamặtphẳngkhôngchứa C bờ AB vẽxOB = 50˚.
CM Ox // BC
Qua A vẽđườngthẳng d song song BC. CM : ABC + BAC + ACB = 180˚
Bài 11: Cho tam giác ABC cógóc A = 2 lầngóc B. .tiaphângiácgóc A cắt BC tại D. Vẽ DE//AB cắt AC tại E. Vẽ EF // AD cắt BD tại F. Vẽ FG // DE căt AC tại G.
Nhữnggócđỉnh A, D, E, F nàobằnggóc B?
DE, È, FG làphângiácnhữnggocnào? Vì sao9?
Bài 12: Cho góc MON= 120˚.Vẽ OP và OQ nằmgiữahaitia OM và ON saocho OP˪ OM, OQ ˪ ON
So sánhgóc MOQ vàgóc NOP
Tínhgóc POQ
Bài 13: Cho tam giác ABC phângiác BM ( M Є AC). Vẽ MN // AB cắt BC tại N. Phângiácgóc MNC cắt MC tại P
CMR góc MBC = BMN , BM// NP
Gọi NQ làphângiáccủa BNM , cắt AB ở Q. CMR : NQ˪ BM
Bài 14: Cho goácxOy = 120˚. Lấy A thuộc Ox, B thuộcOy.VẽtiaAm , An trongxOysaochoxAm = 70˚, OBn = 130˚. CMR : Am // Bn
Bài 15: Cho gócxOyvàđiêmmr A thuoocjtia Ox. B thuộctiaOy. Qua A dựngđườngthẳng a˪ Ox, qua B dựngđườngthẳng b ˪Oy. CMR:
Nếu a cát b thìxOy< 180˚
Nếu a // b thìxOy = 180˚
Nếu a ˪ b thìxOy = 90˚
Câu 16: Cho tam giác ABC, trêncạnh BC lấyđiểm M, trênnữamặtphẳngbờ AB chứ C vẽtiaMxsaochogóc ÃM = góc B
CMR : Mx // BC, Mxcắt AC
Gọi D làgiaođiểmcủaMxvới AC. Lấy N nằmgiữa C và D. Trênnữamặtphẳngbờ AC khôngchưa B vẽtiaNysaochogócCNy = góc C. CMR: Mx // Ny
Bài 17: Cho tam giácABC ,phângiác AD, qua B vẽđườngthẳng d song songvới AD
Chứngtỏ d cắt Ac tại E
CMR góc ABE = góc EAB
Vẽđườngthẳng m qua A vàvuônggócvớiADcắt BE tại F. CMR : À làphângiáccủagóc EAB và m ˪ EB
Bài 18: Cho tam giác ABC, vẽphângiácngoàitại A của tam giácABCtuwf B kẻ d // AD
CMR d cắt Ac tại E
CMR góc ABE = góc AEB
Tạiđiểm B kẻđườngthẳng d ˪ AD, từ A kẻ a // b. cmr b˪dvafđườngthẳng a làphângiáccủagócbAC
 
Gửi ý kiến