Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

hinh hoc trac nghiem chuong 3 -11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Trúc
Ngày gửi: 11h:46' 19-02-2017
Dung lượng: 127.5 KB
Số lượt tải: 1296
Số lượt thích: 1 người (Huyen Tran)
Họ & tên : KIỂM TRA 15’ Điểm
Lớp : 11C
1. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Nếu thì B. Nếu thì 
C. Nếu thì D. Nếu thì 
2. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thoi tâm O và SA=SC,SB=SD.Trong các mđề sau, mđề nào sai?
A. B. C. D. 
3. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau .
C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau .
D. Một đường thẳng vuông góc với 1trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại .
4. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thoi tâm O và SA=SC,SB=SD.Trong các mđề sau, mđề nào sai?
A. B. C. D. 
5. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau .
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau .
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau .
6. Cho hình lập phương ABCD.EFGH ,góc giữa hai đường thẳng AB và GH là:
A. B. C. D. 
7. Cho hình lập phương ABCD.EFGH ,thực hiện phép toán: 
A. B. C. D. 
8. Cho hình lập phương ABCD.EFGH ,góc giữa hai vectơ là:
A. B. C. D. 
9. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình bình hành tâm O.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. B. 
C. D. 
10. Cho hình lập phương ABCD.EFGH ,góc giữa hai đường thẳng EG và BC là:
A. B. C. D. 
11. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thoi tâm O và SA=SC,SB=SD.Trong các mđề sau, mđề nào đúng?
A. B. C. D. 
12. Cho hình lập phương ABCD.EFGH ,thực hiện phép toán: 
A. B. C. D.  
Gửi ý kiến