Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

hình oxyz 4 cấp độ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lam
Ngày gửi: 22h:34' 13-02-2017
Dung lượng: 107.8 KB
Số lượt tải: 599
Số lượt thích: 1 người (Phạm Ngọc Anh)
CHUYÊN ĐỀ HÌNH OXYZ
I) NHẬN BIẾT:
Câu 1: Cho ba điểm. Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC là:
A.
B.


C.
D.


Câu 2 : Cho mặt cầu (S): . Khi đó tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là:

A.
B.


C.
D.


Câu 3: Cho mặt phẳng (P) x - 2y - 3z + 14 = 0. Một vecto pháp tuyến của (P) là:
A. C. 
B. D. 
Câu 4: Cho đường thẳng 𝑑
𝑥=1+𝑡
𝑦=2−𝑡
𝑧=1+2𝑡 và mặt phẳng
𝑃:𝑥+3𝑦+𝑧+1=0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:

A.d // (P)
B.
d cắt (P)
C.
d vuông góc (P)
D.
d nằm trong (P)

II) THÔNG HIỂU:
Câu 1: Cho 𝐴
1;0;0;𝐵
0;0;1;𝐶(2;1;1) thì ABCD là hình bình hành khi D có toạ độ:

A.𝐷(3;1;0)

B.𝐷(−1;1;2)

C.𝐷(1;1;2)

D.𝐷(3;−1;0)

Câu 2 :Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu
𝑆:
𝑥−1
2
𝑦+3
2
𝑧−2
2=49 tại điểm M(7; -1; 5) có phương trình là:

A.6x+2y+3z-55=0
B.
6x+2y+3z+55=0
C.
3x+y+z-22=0
D.
3x+y+z+22=0

Câu 3:Cho 3 điểm A(0; 2; 1), B(3; 0; 1), C(1; 0; 0). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

A.2x – 3y – 4z + 2 = 0
B.
4x + 6y – 8z + 2 = 0

C.2x + 3y – 4z – 2 = 0
D.
2x – 3y – 4z + 1 = 0

Câu 4:Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng (P): 2x+y-z-3=0 và
(Q): x+y+x-1=0. Phương trình chính tắc đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) là:

A.
B.


C.
D.


III) VẬN DỤNG THẤP :
Câu 1: Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(5,3,-4) và điểm B(1,3,4) . Tìm tọa độ điểmsao cho tam giác ABC cân tại C và có diện tích bằng. Chọn câu trả lời đúng nhất

A.C(-3-7,0) và C(-3,-1,0)
B.
C(3,7,0) và C(3,-1,0)

C.C(3,7,0) và C(3,1,0)
D.
C(-3,-7,0) và C(3,-1,0)

Câu 2 :Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 4; 2),B(–1; 2; 4) và đường thẳng :. Tìm toạ độ điểm M trên sao cho:.

A.M(0; -1; 2)
B.
M(1; - 2 ; 0
C.

D.
Đáp án khác

Câu 3:Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(0;0;-3), B(2;0;-1) và mặt phẳng (P): 3x-8y+7z-1=0. Gọi C là điểm trên (P) để tam giác ABC đều khi đó tọa độ điểm C là:

A.
B.

C.

D.


IV) VẬN DỤNG CAO:
Câu 1: Trong không gian toạ độ , cho hai điểm , . Phương trình mặt phẳng (P) biết M, N lần lượt là hình chiếu của A, B trên (P) và 
A. B. 
C. D. 
Câu 2
 
Gửi ý kiến