Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

hk1 18-19 (nghe + ma tran)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phương An
Ngày gửi: 06h:15' 16-12-2018
Dung lượng: 19.3 MB
Số lượt tải: 1785
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Hồng Vinh, Lê Văn Viến)
Tan Phu Tay Primary School THE FIRST SEMESTER TEST
Class: 4.... GRADE 4 - School year: 2018 – 2019
Full name:……………………..........................… Time: 35 minutes

Mark


......................
Listening
Reading
Writing
Speaking
Total
Signature
Remark
.............................................................................................................
.............................................................................................................


PART 1: LISTENING (3 pts)

Question 1: Listen and number. There is one example (0). (1pt)
a.

b.

c.

d.


e.


Question 2: Listen and circle the correct answer. There is one example (0). (1pt)
0. Phong can………..
A. draw B. dance C. skip
Tom was ............. yesterday morning.
A. at school B. at home C. at the zoo
What’s Nam doing?
( He is ..........................
A. reading a text B. watching a video C. writing a dictation
What did you do on the beach?
( I played ..........
A. football B. volleyball C. basketball
Linda’s brithday is on the ..............
A. July 26 B. March 6 C. June 16
Question 3. Listen and complete. There is one example (0). (1pt)
0. Tom was at school yesterday morning.
Hakim is from ……………….......................................
What can you do? ( I can ………………...............
I have PE on ………………..........................and Thursdays.
What’s Nam doing? (He’s ……………….................................a book.


PART II: READING AND WRITING (5 pts)

Question 4: Look at the pictures and the letters. Write the words. There is one example (0). (1 pt)0. R T A
( A R T
1. N A J P A
(_ _ _ _ _
2. E C S O D N
(_ _ _ _ _ _
3. A R L P I
( _ _ _ _ _
4. W E R T A
( _ _ _ _ _


Question 5: Read and match. There is one example (0). (1 pt)

Answer

0. Where are you from?
A. I can play volleyball.
0 - C

1. What day is it today?
B. I watched TV.
1 - …….

2. What can you do?
C. I’m from Japan.
2 - …….

3. What’s he doing?
D. It’s Wednesday.
3 - …….

4. What did you do yesterday?
E. He’s painting a mask.
4 - …….


Question 6: Look and write. There is one example (0). (1 pt)0. What’s she doing?
(She’s cooking.1. Where’s your school?
( It’s in ..........................
...............................................


2. What are they doing?
( They’re .....................
..................................................3. What can she do?
( She can ………..…..


4. What subjects do you have on Fridays?
( I have .........................
................................................Question 7: Fill in each gap with a suitable word. There is one example (0). (1 pt)

(0) Hello, My name’s Linda. I’m from (1) . I go to school from Monday to (2) I don’t go to school on the weekend. I usually stay at home and (3) ……………………to music. But last Sunday, I was on the (4) …………………. with my classmates. We had lots of fun.
Question 8: Order the words to make complete sentences. There is one example (0). (1pt)
0. in / 4A / I / Class / am /.
( I am in Class 4A.
2. you / nationality / What / are /?
( ……………………………………………………………………………………………………..?
3. school / I / at / yesterday / was / morning / .
( …………………………………………………………………………………………………….. .
4. What / have / you / today / subjects / do /?
( ……………………………………………………………………………………………………..?
5. like / with / I / kites / flying / my / friends /.
( ………………………………………………………………………………………………….... .


PART 3: SPEAKING (2 pts)

The end.
Good luck!

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓