Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

hk1-k4-2017-2018(nghe-matran)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phương An
Ngày gửi: 09h:51' 16-01-2018
Dung lượng: 17.2 MB
Số lượt tải: 259
Số lượt thích: 0 người
Tan Phu Tay Primary School THE FIRST SEMESTER TEST
Class: 4.... GRADE 4 - School year: 2017 – 2018
Full name:……………………..........................… Time: 35 minutes

Mark


......................
Listening
Reading
Writing
Speaking
Total
Signature
Remark
.............................................................................................................
.............................................................................................................


PART 1: LISTENING (3 pts)

Question 1: Listen and number. There is one example (0). (1pt)
a.

b.

c.

d.


e.


Question 2: Listen and circle the correct answer. There is one example (0). (1pt)
0. Where’s your school? ( It’s in.......
A. Nguyen Trai Street B. Nguyen Trai Village C. Nguyen Trai Primary School
What’s Linda doing? (................
A. She’s reading a book. B. He’s reading. C. She’s watching TV.
What is the date today? ( It’s ......
A. the first of October B. the second of October C. the second of December
Where are you from? ( I’m from.........
A. Australia B. America C. Malaysia
What can you do? ( I can....
A. play football B. danced C. sing

Question 3. Listen and draw lines. There is one example (0). (1pt)PART II: READING AND WRITING (5 pts)

Question 4: Look at the pictures and the letters. Write the words. There is one example (0). (1 pt)0. a t r
( Art
1. a m y
(.........................
2. u r s t h a d y
(.........................
3. e m a r a c i
( .........................
4. s m k a
( ......................


Question 5: Look and write. There is one example (0). (1 pt)0. What’s he doing?
(He’s reading a book.1. What subjects do you have today?
( I have .........................
............................................

2. What’s she doing?
( She’s .....................
......................................


3. Where’s your school?
( It’s in ..........................
...............................................

4. What did you do yesterday?
( I ..................................
............................................


Question 6: Read and match. There is one example (0). (1 pt)

0. Goodbye, Nam.
a. I’m in class 4A.

1.Where are you from?
b. I can skip.

2.What can you do?
c. I’m from Japan.

3.What day is it today?
d. Bye, Phong. See you later.

4.What class are you in?
e. It’s Friday.


Question 7: Fill in each gap with a suitable word. There is one example (0). (1 pt)

Maths
hello
birthday
Monday
danced


(0) Hello, I’m Linda. I’m from Malaysian Primary School. It’s (1)…………….. today. I’m in class now. We have Art and (2)………………….. today. Yesterday was Sunday. I had a(3)……………… party with a lot of classmates. We had lots of fun. We had a big birthday cake. We watched videos, listened to music and (4)………………...
Question 8: Order the words to make a complete sentences. There is one example (0). (1pt)
0. can / . / play / I / badminton
( I can play badminton.
Where / yesterday / were / you / morning / ?
( ...................................................................................................................................................................................
mother / my / cooking / very much / likes /.
( ...................................................................................................................................................................................
class / you / are / what / in / ?
( ...................................................................................................................................................................................
is / puppet / Mai / a / . / making
( ...................................................................................................................................................................................

PART 3: SPEAKING (2 pts)

The end.
Good luck!

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓