Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hồ sơ các cuộc thi không chuyên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Việt
Ngày gửi: 20h:43' 07-11-2016
Dung lượng: 401.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN
TRƯỜNG THCS CẨM HÒA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 14 /QĐ-THCSCH

Cẩm Hòa, ngày 18 tháng 02 năm 2016QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
Từ tháng 01 năm 2016


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CẨM HÒA
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư Số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên về thực hiện xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với CBGVCNV trong các nhà trường;
Xét năng lực của cán bộ giáo viên, tình hình thực tế của nhà trường và đề nghị của chuyên môn, Công đoàn nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính từ tháng 01 năm 2016 gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1
Ông:
Bùi Vĩnh Giang
- Hiệu trưởng
- Trưởng ban.

2
Ông:
Nguyễn Anh Tuấn
- Phó Hiệu trưởng
- P.Trưởng ban.

3
Ông:
Trần Duy Trình
- Chủ tịch CĐ
- P.Trưởng ban.

4
Bà:
Nguyễn Thị Huyền
- Tổng PT Đội
- P.Trưởng ban.

5
Ông:
Trần Đắc Thông
- TKHĐ, TBTTrND
- Thư kí.

6
Bà:
Bùi Thị Hương
- TT Tổ XH.
- Thành viên.

7
Bà:
Nguyễn Hữu Việt
- TT Tổ TN.
- Thành viên.

8
Bà:
Thái Thị Kiều Oanh
- TT Tổ Văn phòng.
- Thành viên.

9
Bà:
Lê Thị Thủy
- Ban nữ công
- Thành viên.

10
Bà:
Nguyễn Thị Bằng
- TP Tổ TN.
- Thành viên.

11
Bà:
Đặng Thị Thanh Trà
- TP Tổ XH.
- Thành viên.


Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính có trách nhiệm:
- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động về hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính từ năm học 2015 - 2016.
- Nghiêm túc chỉ đạo và tuyên truyền các văn bản về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.
- Lập hồ sơ theo dõi việc thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành và thay thế những văn bản trước đây;
Các Ông (bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3 (để thực hiện);


- Phòng GD&ĐT – TTr, THCS (để báo cáo);


- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);


- BCH CĐ ((Phối hợp chỉ đạo);


- Lưu VT.


(Gửi văn bản giấy và điện tử)
Bùi Vĩnh Giang


UBND HUYỆN CẨM XUYÊN
TRƯỜNG THCS CẨM HÒA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 01 /KH-THCSCH - KCHC

Cẩm Hòa, ngày 18 tháng 02 năm 2016KẾ HOẠCH
Triển khai công tác siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
Từ năm học 2015 - 2016


Thực hiện công văn của Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên về thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với CBGVCNV trong các nhà trường. Ban chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính Trường THCS Cẩm Hòa xây dựng kế hoạch triển khai công tác siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính từ năm học 2015-2016.
I. Về công tác tuyên truyền:
Nội dung, cách thức tuyên truyền: Tuyên truyền các văn bản:
+ Chỉ thị 35 ngày 04/11/2008 của ban thường vụ tỉnh uỷ Hà Tĩnh.
+ Kết luận số 05 ngày 25/5/2011 của Ban thường vụ tỉnh uỷ Hà Tĩnh.
+ Công
 
Gửi ý kiến