Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hóa 11-Bài tập KHI- Ban Cơ Bản

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hồng Hạnh
Ngày gửi: 10h:50' 09-09-2019
Dung lượng: 422.5 KB
Số lượt tải: 509
Số lượt thích: 1 người (Lê Thanh Hùng)
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Phân biệt được chất điện li và chất không điện li
2. Biết 1 số chất điện ly mạnh, chất điện li yếu
3. Viết phương trình điện li
4. Phân biệt được axit, bazo, hidroxit lưỡng tính và muối theo Areniut
5. Viết phương trình phân ly của axit, của bazo và của muối
6. Đánh giá được môi trường của dung dịch dựa và giá trị [H+] và giá trị pH
7. Biết được điều kiện để phản ứng trao đổi ion xảy ra trong dung dịch
8. Viết được pt phân tử, pt ion, pt ion thu gọn
Bài: SỰ ĐIỆN LI
Dung dịch của chất nào sau đây có khả năng dẫn điện?
A. NaCl B. C2H5OH. C. HCHO. D. C6H12O6.
Nguyên nhân tính dẫn điện của dung dịch các chất điện li là
A. phân tử các chất hòa tan B. các ion trong dung dịch
C. các anion trong dung dịch D. các cation trong dung dịch
Chất điện li là
A. chất tan được trong nước hoặc có thể nóng chảy.
B. chất dẫn điện.
C. chất phân li thành các ion khi tan trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy.
D. chất không tan trong nước và không thể nóng chảy.
Chất nào sau đây không là chất điện li?
A. CH3COOH. B. CH3COONa. C. CH3COONH4. D. C2H5OH.
Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. KCl rắn, khan. B. CaCl2 nóng chảy. C. NaOH nóng chảy. D. HBr hòa tan trong H2O.
Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu?
A. H2S B. HCl C. NaOH D. NaCl
Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. KBr. B. CH3COOH. C. C12H22O11. D. H2O.
Dãy gồm các chất nào sau đây là những chất điện li mạnh?
A. HCl, Ba(OH)2 , KCl B. HCl, NaOH, CH3COOH
C. KOH, NaCl, HgCl2. D. KNO3, NaNO2, NH3
Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất không điện li hay điện li yếu?
A. CaCO3, HCl, CH3COONa. B. C12H22O11; C2H5OH, CH3COOH.
C. K2SO4, Pb(NO3)2, HClO. D. AlCl3, NH4NO3, CuSO4.
Để biểu diễn quá trình phân li của chất điện li yếu ta dùng kí hiệu
A. ( B. ↔ C. = D. 
Phương trình điện li nào không đúng?
A. NaCl ( Na2+ + Cl-. B. Ca(OH)2 ( Ca2+ + 2 OH-. C. HBr ( H+ + Br-. D. KNO3 ( K+ + NO3-.
Bài 1: Viết phương trình điện li các chất sau
A. HCl; HNO3; H2SO4; H2S; HClO, H2SO3 , H2CrO4,
B. KOH,Ba(OH)2, Al(OH)3
C. NaCl; FeCl3 , FeSO4, CuSO4 , K2SO3 , Mg(NO3)2 Al2(SO4)3, (NH4)2SO4
Bài 2: Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch sau :
A. 100 ml dung dịch HNO3 0.25 M
B. 200 ml dung dịch H2SO4 0.15 M
C. 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0.15 M
D. Hòa tan 4,26 gam Al(NO3)3 khan vào 200 ml nước
E. Trộn 100 ml dung dịch HNO3 0,3 M với 200 ml dung dịch H2SO4 0.15 MBÀI: AXIT- BAZO - MUỐI. pH DUNG DỊCH
Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là
A. những chất có khả năng phân li ra H+ khi tan trong nước.
B. những có khả năng phân li ra OH- khi tan trong nước.
C. những chất có nguyên tử H trong phân tử.
D. những chất có nhóm OH trong phân tử.
Theo Theo A-re-ni-ut thì axit là
A. chất trong thành phần phân tử có H
B. chất trong thành phần phân tử có OH
C. chất khi tan trong nước có khả năng phân li ra H+
D. chất khi tan trong nước có khả năng phân li ra cation kim loại và anion gốc axit
Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây đúng?
A. Một hợp
 
Gửi ý kiến