Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

chương 6 hóa 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Luân
Ngày gửi: 23h:08' 01-11-2016
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 151
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 HÓA 12 CƠ BẢN
Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là:
A. ns1 B. ns2 C. ns2np1 D. (n – 1)dxnsy
Câu 2: Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây ?
A. Ag+ B. Cu+ C. Na+ D. K+
Câu 3: Để bảo quản các kim loại kiềm cần phải làm gí ?
A. ngâm chúng vào nước B. giữ chúng trong lọ có đây nắp kín
C. ngâm chúng trong rượu nguyên chất D. ngâm chúng trong dầu hỏa
Câu 4: Sục V lit khí SO2 (đktc) vào dung dịch brom dư thu được dung dịch X. Cho BaCl2 dư vào dung dịch X thu được 23,3 g kết tủa. V có giá trị là: A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 6,72
Câu 5: Cho 700 ml dung dịch KOH 0,1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 0,2M. Sau phản ứng, khối lượng kết tủa tạo ra là: A. 0,78 g B. 1,56 g C. 0,97 g D. 0,68 g
Câu 6: Trong công nghiệp người ta sản xuất Al bằng cách:
A. điện phân AlCl3 nóng chảy B. dùng chất khử CO, H2 . . . khử Al2O3
C. điện phân hỗn hợp nóng chảy Al2O3 và Criolit D. dùng Mg đẩy Al khỏi dd AlCl3
Câu 7: Trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy, ở cực âm xảy ra phản ứng:
A. Al ( Al3+ + 3e B. Al3+ +3e ( Al C. 2O2- ( O2 +4e D. O2 + 4e ( 2O2-
Câu 8: Thuốc thử duy nhất nhận biết Mg, Al, Al2O3 là:
A. H2O B. dd NaOH C. dd HCl D. dd H2SO4 loãng
Câu 9: Cho 700 ml dung dịch KOH 0,1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 0,2M. Sau phản ứng, khối lượng kết tủa tạo ra là: A. 0,78 g B. 1,56 g C. 0,97 g D. 0,68 g
Câu 10: Cần bao nhiêu gam bột nhôm để có thể điều chế được 78 gam crom từ Cr2O3 bằng phương pháp nhiệt nhôm ?
A. 27,0 g B. 54,0 g C. 67,5 g D. 40,5 g
11/ Nhỏ từ từ dd NaOH đến dư vào dd AlCl3. Hiện tượng xảy ra là:
A. chỉ có kết tủa keo trắng B. không kết tủa; có khí bay ra
C. có kết tủa keo trắng; sau đó tan D. có kết tủa keo và có khí bay ra
12/ Phản ứng tạo thạch nhũ trong hang động là:
A. CaCO3 ( CaO + CO2 B. Ca(OH)2 +2CO2 ( Ca(HCO3)2
C. Ca(HCO3)2 ( CaCO3 + CO2 + H2O D. CaCO3 + H2O + CO2 ( Ca(HCO3)2
13/ Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại kiềm được 3,12g kim loại và 0,896lít khí (đktc). CT muối là:
A. KCl B. LiCl C. NaCl D. RbCl
14/ Cần thêm bao nhiêu gam NaCl vào 450g dd NaCl 8% để được dd NaCl 12%:
A. 25g B. 20,45g C. 21g D. 30,25g
15/ 9,1g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ kế tiếp tan hoàn toàn trong dd HCl dư đưộc 2,24lít CO2 (đktc). Hai kim loại kiềm là:
A. Na và K B. K và Cs C. Li và K D. Li và Na
16/ Canxi được điều chế bằng cách:
A. điện phân dd CaCl2 B. điện phân dd CaCl2 có màng ngăn
C. điện phân CaCl2 nóng chảy D. dùng CO khử CaO
17/ Hoá chất nào loại bỏ nước cứng chứa các muối sau: Ca(NO3)2; Mg(NO3)2; Ca(HCO3)2; Mg(HCO3)2:
A. NaOH B. NaHCO3 C. Na2CO3 D. K2SO4
18/ Chất làm mềm
 
Gửi ý kiến