Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hóa 12 cb

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Tiền
Ngày gửi: 11h:44' 23-09-2020
Dung lượng: 29.6 KB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP AMIN
DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY AMIN
* LƯU Ý:
- Khi đốt cháy một amin ta luôn có: nO2 phản ứng = nCO2 + ½ nH2O
- Khi đốt cháy một amin ngoài không khí thì: nN2 sau pư = nN2 sinh ra từ pư cháy amin + nN2 có sẵn trong không khí

(Câu 1: Khiđốtcháyhoàntoànmộtaminđơnchức X, thuđược 8,4 lítkhí CO2, 1,4 lítkhí N2 (cácthểtíchkhíđo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Côngthứcphântửcủa X là
A. C3H7N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C2H5N.
(Câu 2: Đốtcháyhoàntoàn m gam mộtaminđơnchức X bằngkhôngkhívừađủ, thuđược 0,4 mol CO2 ; 0,7 mol H2O và 3,1 mol N2. Giảthiếtkhôngkhíchỉgồm N2và O2, trongđó N2 chiếm 80% thểtíchkhôngkhí. Giátrịcủa m là
A. 9,0 B. 6,2 C. 49,6 D. 95,8
(Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, bậc 1 mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4:7. Tên amin là?
A. Etyl amin B. Đimetyl amin C. Metyl amin D. Propyl amin
(Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn a mol amin no, đơn chức thu được 13,2g CO2 và 8,1g H2O. Giá trị của a là?
A. 0,05 B. 0,1 C. 0,07 D. 0,2
(Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp gồm 3 amin thu được 3,36 (l) CO2 (đktc); 5,4(g) H2O và 1,12 (l) N2 (đktc). Giá trị của m là?
A. 3.6 B. 3,8 C. 4 D. 3,1
(Câu 6 : Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 (l) CO2, 1,4 (l) N2 (các thể tích đo ở đktc) và 10,125g H2O. Công thức phân tử của X là?
A. C3H7N B. C2H7N C. C3H9N D. C4H9N
Câu 7:Đốtcháyhoàntoàn 1,416 gam mộtamin no đơnchức,mạchhởdẫntoànbộsảnphẩmcháyvàoddCa(OH)2dưthấysinhra 7,2 gam kếttủA.CTPTcủa Y là:
A. CH5N B. C2H7N C. C3H9N D. C4H11N
Câu 8:Đốtcháyhoàntoàn 8,85 gam chấthữucơ X, sauphảnứngthuđược 26,88 líthỗnhợpkhí CO2, N2vàhơi H2O. Dẫnhỗnhợpsảnphẩmcháy qua bìnhđựng dung dịchBa(OH)2dưthuđược 88,65 gam kếttủavàcó 1,68 lítkhíthoátrakhỏibình. Dung dịchsauphảnứngcókhốilượnggiảm 56,7 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Biết X cómộtnguyêntửnitơ, cácthểtíchkhíđo ở đktC.Sốđồngphâncấutạocủa X là
A. 9. B. 4. C. 3. D. 7.
Câu 9:Đốtcháyhoàntoàn m gam mộtamin no, đơnchức, mạchhở X bằnglượngkhongkhivừađủthuđược 1,76 gam CO2 ; 1,26 gam H2O và V lít N2 (dktc). Giảthiếtkhôngkhỉchỉgồm N2và O2trongđóoxichiếm 20% thểtíchkhôngkhí. Côngthứcphântửcủa X vàgiátrịcủa V lầnlượtlà
A. C2H5NH2và 6,72B. C3H7NH2và 6,944 C. C2H5NH2và 0,224 D. C2H5NH2và 6,944
(Dạng 2:
AMIN TÁC DỤNG VỚI AXIT, MUỐI
ANILIN TÁC DỤNG VỚI Br2

(PHƯƠNG PHÁP
1. PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH AXIT
Với amin A, bậc 1, có a nhóm chức:
R(NH2)a + aHCl  R(NH3Cl)a
Số nhóm chức amin: a =  và mmuối = mamin + mHCl (ĐLBTKL)
2. VỚI DUNG DỊCH MUỐI CỦA KIM LOẠI
Một số muối dễ tạo kết tủa hidroxit với dung dịch amin.
AlCl3 + 3CH3NH2 + 3H2O  Al(OH)3 + 3CH3NH3Cl
+ Phươngtrình: 3RNH2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3RNH3+Cl(
+ Lưu ý: Tươngtự NH3,các Amin cũngtạophứcchất tan với Cu(OH)2, Zn(OH)2, AgCl…
+ Vídụ: Khisụckhí CH3NH2tớidưvàodd CuCl2
( Ban đầuxuấthiệnkếttủaCu(OH)2màuxanhnhạt
(SauđókếttủaCu(OH)2 tan trong CH3NH2dư
(Tạothànhddphức [Cu(CH3NH2)4](OH)2màuxanhthẫm.
2CH3NH2 + CuCl2 + H2O → Cu(OH)2 + 2CH3NH3Cl
Cu(OH)3 + 4CH3NH2 → [Cu(CH3NH2)4](OH)2

(Câu 1: Cho 9,3g một amin no, đơn chức, bậc 1 tác dụng với dung dịch FeCl3 dư, thu được 10,7g kết tủa. CTPT của amin là?
A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. C3H7NH2 D. C4H9NH2
(Câu 2: Cho 0,4 mol một amin no, đơn chức tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 32,6g muối. CPTP của amin là?
A. CH3NH2
 
Gửi ý kiến