Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương 2 - Hóa 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Hoa Xuân
Ngày gửi: 19h:55' 13-02-2018
Dung lượng: 14.9 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra: HÓA 9 – CHƯƠNG II
I/ Trắc nghiệm
1. Cho các kim loại: Fe, Cu, Ag, Al, Mg.
a. Kim loại Cu và Ag tác dụng với dd HCl và H2SO4 loãng
b. Al tác dụng với dd NaOH
c. Al, Fe tác dụng với H2SO4 đặc nguội
d. Tất cả các kim loại trên không tan trong nước ở nhiệt độ thường
Kết luận nào ở trên là sai ?
2. Cách sắp xếp các kim loại theo chiều hoạt động hóa học giảm dần đúng nhất
a. Na, Fe, Pb, Cu, Ag, Au b. K, Cu, Ag, Mg, Al c. Fe, Cu, Al, Zn, Ca d. Ca, Na, Cu, Au, Ag
3. Kim loại X có đặc điểm:
- Tác dụng với dd HCl giải phóng khí H2
- Muối X(NO3)2 hòa tan được Fe
Trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, chọn câu đúng nhất về vị trí của X
a. Đứng giữa Fe và Cu b. Đứng giữa Fe và H c. Đứng giữa Fe và Zn d. Đứng giữa Al và Fe
4. Những kim loại nào sau đây đẩy được đồng ra khỏi dd đồng (II) nitrat và đẩy được sắt ra khỏi dung dịch sắt (II) nitrat ?
a. Fe, Cu, Ag b. Mg, Al, Zn c. Al, Zn, Pb d. Na, Al, Zn
5. Kim loại X tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí hiđrô, dẫn qua oxit kim loại Y nung nóng. Oxit này bị khử, được kim loại Y. X và Y có thể là
a. Ag và Pb b. Zn và Cu c. Ag và Cu d. Cu và Pb
6. Hòa tan hết hỗn hợp ba kim loại Fe, Zn, Mg bằng dung dịch H2SO4 0,1M thấy thoát ra 672 ml khí H2 (đktc). Hỏi thể tích dung dịch H2SO4 cần đủ cho phản ứng là
a. 500ml b. 300ml c. 400ml d. Không xác định được
II/ Tự luận
7. a. Viết các phương trình phản ứng biểu diễn các biến hóa sau
Al
𝟏 Al2(SO4)3
𝟐 Al(OH)3
𝟑 NaAlO2

(4) (6)
(5)
Al2O3
b. Tại sao không dùng dụng cụ bằng nhôm để chứa dung dịch kiềm ?
8. Một hỗn hợp bột các kim loại sắt và nhôm. Từ hỗn hợp này, hãy trình bày phương pháp hóa học điều chế duy nhất sắt (III) clorua. Viết phương trình phản ứng.
9. Cho bột nhôm dư vào 200 ml dd HCl 1M ta thu được khí H2 bay lên.
a. Viết phương trình phản ứng và tính thể tích khí H2 bay ra.
b. Dẫn toàn bộ khí hiđrô bay ra qua ống đựng CuO dư nung nóng thu được 5,76 gam Cu. Tính hiệu suất phản ứng.
10. Nung 4,545 g một muối nitrat của kim loại R thu được 3,825 gam muối nitrit của R. Xác định tên kim loại trong muối nitrat đem dùng
 
Gửi ý kiến