Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm thị hồng hoanh
Ngày gửi: 20h:12' 14-10-2018
Dung lượng: 91.9 KB
Số lượt tải: 317
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên : …………………………….. KIỂM TRA 1 TIẾT

Lớp : …………………………….. Môn: Hoá 10(Năm học 2017-2018)

A. Phần tự luận: (5 điểm)
Câu 1: Viết cấu hình e của nguyên tử và ion sau: 26Fe2+, 9F, 16S, 29Cu.
Câu 2: Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Clo có 2 đồng vị là35Cl và37Cl.
a/ Tìm % số nguyên tử của mỗi đồng vị ?
b/ Hỏi có bao nhiêu gam FeCl3 chứa 3,6.1023 nguyên tử37Cl.
Biết A = 6.1023 ; Fe = 56
Câu 3: Tổng số hạt (p,e,n) trong 1 nguyên tử X là 40. Trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điệnâm là 1 hạt. Tìm số khối và viết kí hiệu của X.
Câu 4: Bán kính của nguyên tử Fe là 1,28.10-1 nm. Khối lượng của nguyên tử Fe là 55,56u. Tìm khối lượng riêng của nguyên tử Fe ?
Cho: - Điện tích hạt nhân:
H=1, C=6, N=7, O=8, Na=11, Al=13, P=15, S=16, Ca=20, K=19, Si=14, Ar=18, Cr=24, Cu=29, F=9.
- Số Avôgađrô: A = 6.1023
B. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)
Câu 1:: Tổng số hạt (p,e,n) trong nguyên tử của 1 nguyên tố là 16. Cấu hình e của nguyên tử là:
a/ 1s22s22p2 b/ 1s22s22p1 c/ 1s22s22p63s1 d/ 1s22s22p63s23p4
Câu 2: Ion X3+ có 18e. X là nguyên tố:
a/ s b/ p c/ d d/ f
Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình e cuối cùng là 4py, với 1a/ Kim loại b/ Phi kim c/ Khí hiếm d/ K.Loại hoặc P.Kim
Câu 4: Cho cấu hình e các nguyên tố sau:
A: 1s22s22p6 B: 1s22s22p63s1 C: 1s22s22p63s23p3 D: 1s22s22p1
E: 1s22s22p63s23p63d54s2 . Các nguyên tốkim loại là:
a/ B, C, D, E b/ B, D, E c/ A, C d/ B, E
Câu 5:Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số Nơtron
a/F;Cl;Ca;Na;C b/Na;C;F;Cl;Ca
c/C;F; Na;Cl;Ca d/Ca;Na;C;F;Cl;
Câu 6: Trong tự nhiên Mg có 3 đồng vị24Mg ; 25Mg ; 26Mg; Clo có 2 đồng vị: 35Cl và37Cl. Có bao nhiêu loại phân tử magiê clorua tạo thành.
a/ 3 b/ 6 c/ 9 d/ 12
Câu 7: Nguyên tử M có tổng số e trên các phân lớp p là 11. Cấu hình e của nguyên tử M là:
a/ 1s22s22p53s23p6 b/ 1s22s22p63s13p5
c/ 1s22s22p63s23p53d2 d/ 1s22s22p63s23p5
Câu 8: Mg có 3 đồng vị24Mg(78,99%), 25Mg(10%), 26Mg(11,01%). Hỏi khi có 30 nguyên tử25Mg thì có bao nhiêu nguyên tử26Mg.
a/ 23,7 b/ 4 c/ 26 d/ 33
Câu 9: Nguyên tửcó khối lượng 30,98 u. Nguyên tử khối của P là:
a/ 31 b/ 31g c/ 30,98 d/ 30,98 u
Câu 10: Chọn mệnhđềđúng:
a/ Khi nhận thêm e nguyên tử trở thành ion dương.
b/ Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy mới có 8 nơtron.
c/ Trong nguyên tử H, e được tìm thấy cả bên trong và bên ngoài hạt nhân vì e luôn được tìm thấyở bất kỳ vị trí nào trong nguyên tử.
d/ Số hiệu nguyên tử và số khối là 2 đại lượngđặc trưng của nguyên tử.
Câu 11: Tổng số hạt mang điện trong ion là 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tửA nhiều hơn trong hạt nhân của nguyên tử B là 8. Số hiệu của A, B lần lượt là:
a/ 16 và 8 b/ 8 và 16 c/ 24 và 16 d/ 17 và 9
Câu 12: Khối lượng nguyên tử trung bình của Brom là
 
Gửi ý kiến