Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

hóa học 11- chủ đề ancol BTN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Oai
Ngày gửi: 19h:46' 07-04-2019
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA THỬ HÓA 11 CHỦ ĐỀ ANCOL
(07/ 04/ 2019)
Câu 1.1. Số đồng phân bậc 2 của ancol có công thức phân tử C4H10O là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 1.2. Số đồng phân ancol bậc 2 của ancol có công thức C6H13OH là
A. 6 B. 3 C. 4 D. 8
Câu 2.1. Hợp chất 3- metylpentan-2-ol có công thức phân tử là
A.C3H8O B. C4H10O C. C5H12O D. C6H14O
Câu 2.2. Hợp chất 4-etyl-2,2-đimetylheptan-1-ol có công thức phân tử là
A. C8H17OH. B. C9H19OH. C. C10H21OH. D. C11H23OH.
Câu 3.1. Ancol nào sau đây bị oxi hóa bởi CuO thu được andehit?
A. CH3-CH2-OH B. (CH3)3C-OH
C. CH3-C(CH3)2-CH(OH)-CH3 D. CH3-CH(OH)-CH2-CH3
Câu 3.2. Ancol nào sau đây bị oxi hóa bởi CuO thu được xeton?
A. CH3-CH2-CH2-OH B. (CH3)3C-OH
C. CH3-C(CH3)2-CH2-OH D. CH3-CH(OH)-CH2-CH3
Câu 3.3. Cho phản ứng sau: CH3-CH2OH + CuO X + Cu + H2O. X là:
A. CH3CHO B. CH3CH2CHO C. CH3COOH D. CH3-CO-CH3
Câu 4.1. Ancol X có công thức cấu tạo là: CH3-CH(OH)-CH(CH3)-CH2-CH3
A. 3-metylpentan-5-ol. B. 3-metyl hexan-2-ol
C. 3-metyl pentan-1-ol. D. 3-metylpentan-2-ol
Câu 4.2. Ancol X có công thức cấu tạo là: CH2(OH)-CH(C2H5)-CH(CH3)-CH2-CH3
A. 2-etyl-3-metylpentan-1-ol. B. 2,3-đimetylheptan-1-ol.
C. 2,3-đimetylpentan-1-ol. D. 2-etylhexan-1-ol
Câu 5. Ancol etylic tan nhiều trong nước là do
A. ancol metyic là chất lỏng. B. nhóm OH của ancol bị phân cực
C. giữa ancol và nước tạo được liên kết hiđro D. nước là dung môi phân cực
Câu 6.1. Cho phản ứng: CH3-CH2-CH(OH)-CH3 X (sản phẩm chính) + H2O. X là
A. CH2=CH-CH2-CH3 B. CH3-CH2-CH2-CH3.
C. CH2=CH-CH=CH2 D. CH3-CH=CH-CH3
Câu 6.2. Cho phản ứng: CH3-CH2-CH2-OH Y + H2O. Y là
A. CH3-CH=CH2. B. CH3CH2CH2OCH2CH2CH3.
C. CH3-O-CH2-CH3. D. CH3-O-CH=CH2.
Câu 6.3. Ancol không tham gia phản ứng tách nước tạo anken là
A. C2H5OH B. CH3-CH2-CH2OH C. CH3-C(CH3)2-CH2OH. D. C3H7OH
Câu 7.1. X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử dạng C3H8O2. X có khả năng hòa tan Cu(OH)2/OH- . Số công thức cấu tạo thỏa điều kiện của X là
A. 2 B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 7.2. Cho các ancol sau: CH3OH; CH3-CH(OH)-CH3; CH2(OH)-CH2-CH2-OH; CH2(OH)-CH(OH)-CH2OH; C6H5-CH2OH; CH2(OH)-CH(OH)-CH3; CH2=CH-CH2OH. Số ancol có khả năng hòa tan Cu(OH)2/NaOH là
A. 2 B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 8.1. Cho sơ đồ: Tinh bộtglucozơ ancol X. Từ sơ đồ trên người ta điều chế ancol nào sau
A. C2H5OH B. CH3OH C. C2H4(OH)2 D. C3H5(OH)3
Câu 8.2. Trong công nghiệp, ancol etylic được điều chế từ phản ứng nào sau:
A
 
Gửi ý kiến